Pomnik Moniuszki

OdsÅ‚oniÄ™cie pomnika Moniuszki. Drugi dzieÅ„ zjazdu 21.05.1923 r. rozpoczÄ…Å‚ siÄ™ o godz. 7 rano Å›piewem drużyn Å›piewackich i koncertem w parku Cegielni (…) Po ukoÅ„czonym koncercie poÅ‚Ä…czonych orkiestr wojskowych ruszyÅ‚ pochód na plac Moniuszki, gdzie o godz. 9… [więcej »]

Dwa kościoły pw. św. Mikołaja

Ruiny kościoła św. Mikołaja na Nowym Mieście Cerkiew pw.św. Mikołaja przy ul. Podgórnej

Nowa rzeźba w kościele NMP

W koÅ›ciele N. P. Marji ustawiono w tych dniach przy wejÅ›ciu figurÄ™ Å›w. Antoniego. Jest to dzieÅ‚o rzeźbiarza toruÅ„skiego p. Zelka, którego prace zdobiÄ… już niejednÄ… Å›wiÄ…tyniÄ™ na Pomorzu i znane sÄ… w Polsce. Figura przeszÅ‚o metrowej wysokoÅ›ci… [więcej »]

Alfred Ulkan – astrolog i homeopata

Nie tylko astronomiÄ… ToruÅ„ sÅ‚ynÄ…Å‚, ale i astrologiÄ…. Å»yÅ‚ w Toruniu, w latach miÄ™dzywojennych astrolog i homeopata, Niemiec z pochodzenia, Alfred Ulkan. ZaÅ‚ożyciel wydawnictwa „Taurus” (Byk), zajmujÄ…cego siÄ™ astrologiÄ…. Jak stwierdza T. Petrykowski w ksiÄ…zce „ToruÅ„ niewiarygodny” (…)… [więcej »]

Toruń etapem rajdu Nowy Jork – Warszawa

2 lipca 1934 roku, ToruÅ„ staÅ‚ siÄ™, caÅ‚kiem przypadkowo etapem transatlantyckiego rajdu samolotowego Nowy Jork – Warszawa. Ben (czyli BolesÅ‚aw) i Joe (czyli Józef) Adamowiczowie, wyjechali jako chÅ‚opcy „za chlebem” w roku 1911. DorabiajÄ…c siÄ™ w Ameryce, Adamowiczowie… [więcej »]

Wystawa cechu murarzy w Toruniu

Przy Nowomiejskim Rynku, który posiada tak cenne zabytki przeszÅ‚oÅ›ci jak gospoda „Pod modrym fartuszkiem”, pamiÄ…tkowe kamienice itp., znajduje siÄ™ także, dziÅ› wciÅ›niÄ™ta miÄ™dzy nieproporcjonalnie wysokie nowe domy, gospoda cechu murarzy. Stara, skromna kamieniczka szczytowa podpada jedynie niezwykle bogatem,… [więcej »]

Drzymała w Toruniu

W poniedziaÅ‚ek 28 bm. pociÄ…giem poznaÅ„skim o godz. 19:20 przyjechaÅ‚ do Torunia zaproszony przez Zw. Towarzystw p. MichaÅ‚ DrzymaÅ‚a, sÅ‚awny nietylko w Polsce ale i caÅ‚ym Å›wiecie „buntownik” przeciw przemocy pruskiej. On to, maÅ‚y czÅ‚owieczek, szary kmiotek, lecz… [więcej »]

Nieznany kamień na ratuszowej wieżyczce

W 1587 roku burmistrz Torunia Henryk Stroband nawiÄ…zaÅ‚ kontakt z bardzo wziÄ™tym w owym czasie, gdaÅ„skim architektem – Niderlandczykiem Antonim van Obbergenem). W 1591 roku na zlecenie Rady Miejskiej Torunia Obbergen otrzymaÅ‚ zadanie m.in. opracowania planów przebudowy Ratusza… [więcej »]

Kamień Bractwa Strzeleckiego

„…Niechaj wie obecne pokolenie, a przypomni sobie i potomność, żeÅ›my z kochanymi przyjaciółmi naszymi, mieszczanami z Hamburga, tego rodzaju ukÅ‚ad zawarli. Å»e gdyby przypadkiem zbóje albo źli ludzie podnieÅ›li siÄ™ przeciw naszym albo ich mieszczanom (…) to wszystkie… [więcej »]

Toruńskie barbakany

TORUŃSKIE BARBAKANY Przed nieprzyjacielskim atakiem ToruÅ„ od strony poÅ‚udniowej broniÅ‚a WisÅ‚a, a od wschodu niedostÄ™pne wzgórza Jakubskiego PrzedmieÅ›cia. NajsÅ‚abszymi wiÄ™c fragmentami w systemie murów obronnych miasta byÅ‚y odcinki zachodni i północny nie majÄ…ce żadnej naturalnej przeszkody. Dlatego też… [więcej »]