Toruń w XIII-tym stuleciu

W 38-ym zeszycie publikacji toruÅ„skiego Coppernicus-Vereinu (Mitteilungen) (…) zamieÅ›ciÅ‚ m.in. dr Artur Semrau, dawny archiwariusz toruÅ„ski, bardzo ciekawÄ… i źródÅ‚owÄ… pracÄ™ o Toruniu w trzynastym stuleciu. Jest to pierwsza synteza na ten temat, wyÅ›wietlajÄ…ca niejednÄ… wÄ…tpliwość co do… [więcej »]

Na śladach podziemnego Torunia

Mimo licznych badaÅ„, dotyczÄ…cych Torunia, Å›redniowiecznego a dokonanych głównie w ostatnich 80-u latach, dużo jest luk w obrazie dawnej kultury naszego miasta. Dokumenty, o ile sÄ… zbadane, nie zawsze oÅ›wietlajÄ… wystarczajÄ…co różne objawy ówczesnego życia: zresztÄ… wiele dokumentów… [więcej »]

Odsłonięcie pomnika bohaterów 63 pp

Uroczysty obchód w zwiÄ…zku z rocznicÄ… odzyskania niepodlegÅ‚oÅ›ci rozpoczÄ…Å‚ siÄ™ w Toruniu wtorek wieczorem pochodem capstrzyków przez miasto oraz iluminowaniem gmachów paÅ„stwowych i dekorowaniem domów chorÄ…gwiami o barwach narodowych. Capstrzyk zatrzymaÅ‚ siÄ™ na Rynku Staromiejskim, gdzie z balkonu… [więcej »]

Strzelcy toruńscy na Zamku

We wtorek 6. bm. nocnym pociÄ…giem wyjeżdża do Warszawy delegacja ToruÅ„skiego Bractwa Strzeleckiego (Kurkowego), która w Å›rodÄ™ 7 bm. o godz. 11:30 przyjÄ™ta bÄ™dzie na Zamku na specjalnej audjencji przez p. Prezydenta Rzplitej. Delegacja, w której skÅ‚ad wchodzÄ…… [więcej »]

DÅ‚ugi m. Torunia

Kilka uwag i liczb. . Dzienniki sanacyjne roztrÄ…biÅ‚y na caÅ‚Ä… PolskÄ™ faÅ‚szywe wiadomoÅ›ci o rzekomej katastrofie finansowej Torunia, stolicy Pomorza. PisaÅ‚o siÄ™ nawet: „ToruÅ„ nad grobem!” – A temu wszystkiemu winien rzekomo obecny prezydent miasta p. Bolt i… [więcej »]

Zatargi flisów z kupcami

Zatargi flisów z kupcami drzewa należą tu w Toruniu do powszednich rzeczy. WÅ‚aÅ›ciciel transportu, albo też jego zastÄ™pca, kasyer lub przedsiÄ™biorca spÅ‚awu, dopuszczajÄ… siÄ™ bardzo czÄ™sto oszustw wzglÄ™dem biednych flisów, wytrÄ…cajÄ… im, nie dotrzymujÄ… umowy, a czÄ™sto nawet… [więcej »]

Położenie flisów i choroby w 1873 r

Komisya sanitarna w mieÅ›cie Torunia zakonstatowaÅ‚a zawczoraj dwa pierwsze w tym roku przypadki cholery azjatyckiej, które siÄ™ tu skoÅ„czyÅ‚y Å›mierciÄ…. UmarÅ‚ flis i jeden z tutejszych mieszkaÅ„ców. Wobec takiego faktu wszelkie wzglÄ™dy ustajÄ…. PatrzÄ…c zaÅ› na to, co… [więcej »]

Pomnik Chopina – pomysÅ‚ nie najnowszy

W Toruniu stanie pomnik Chopina Z inicjatywy zarzÄ…du okrÄ™gu pomorskiego kół Å›piewackich powstaÅ‚ pod protektoratem wojew. pomorskiego p. MÅ‚odzianowskiego i pod przewodnictwem honorowym prezydenta miasta p. Bolta komitet w celu wzniesienia pomnika Chopina w Toruniu. Pomnik ten stanąć… [więcej »]

Wiesiołki

Tak sympatyczna z pozoru nazwa, kryÅ‚a miejsce wykonywania poważniejszych wyroków wydawanych przez miejskie sÄ…dy. Teraz trudno teraz zlokalizować tÄ™ górkÄ™, ponieważ nie istnieje od lat 60-tych XX wieku, gdyż zbudowano w tym miejscu basen obecnego Technikum Elektronicznego przy… [więcej »]

Tablicza ku czci Samuela T. Soemmeringa

Tych dni w Å›cianÄ™ frontowÄ… kamienicy pp. Dammana i Kordesa w rynku, wmurowano marmurowÄ… tablicÄ™ z napisem: Samuel Thomas von Soemering wurde hier am 30  Januar 1755  geboren. Uczony ten anatom i fizyolog urodzony w Toruniu i w… [więcej »]