Witolda Zechentera przygoda z Toruniem

Zechenter Witold (1904-1978), satyryk. Związany z Krakowem, gdzie debiutował jako poeta 1921. Członek grupy literackiej Helion, 1926-1927 prezes grupy Litart. Współredaktor Gazety Literackiej, 1932-1939 redaktor codziennej prasy krakowskiej, w czasie okupacji niemieckiej pracownik Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik, kierownik księgarni…. [więcej »]

Dziki człowiek z maczugą

W kamienicy stojącej na rogu ul. Różanej i św. Ducha znajdowała się niegdyś gospoda „Pod dzikim człowiekiem z maczugą”, która swoją nazwę zawdzięczała monumentowi postawionemu na rogu posesji. Od czasów średniowiecza toruńskie szynki i gospody nazywane były albo… [więcej »]

Wymiana terenów między miastem a wojskiem

W roku 1920 już gmina m. Torunia za zgodą władz wojskowych podjęła praca około rozbiórki fortyfikacyj, mając na względzie przede wszystkiem zatrudnienie licznych rzesz bezrobotnych. Prace te mniej lub więcej intensywnie prowadzone były do jesieni roku 1923. Prace… [więcej »]

Wkroczenie Wojsk Polskich do Torunia

Wiadomość o dniu objęcia Pomorza przez wojska polskie, wywołała powszechną radość i podnieciła znużony już długim oczekiwaniem zapał do prac przygotowawczych, aby godnie przyjąć naszych wybawców. Brały w tem udział wszystkie zrzeszenia, organizacje, cechy i towarzystwa polskie (było… [więcej »]

Przy okazji karnawału – toruńskie trunki

Toruń to nie tylko piernik, ale miał i inne specjały. Np. wódki. Gatunkowe. W czasach, gdy nie było jeszcze państwowego monopolu alkoholowego, małe, lokalne firmy produkowały swe trunki, tudzież polecały znane wina. Nie byłyby Toruń Toruniem, gdyby Kopernika… [więcej »]

Jeszcze jeden ślad niewoli znika

Obecnie prowadzone są prace nad usunięciem płaskorzeźb, zdobiących dotąd wieże mostu na Wiśle. Płaskorzeźby te, obok braku walorów artystycznych posiadały treść dla nas zupełnie obcą, a jedna z nich była wręcz uwłaszczająca naszej godności narodowej. Pożądanem byłoby, ażeby… [więcej »]

Piernikowe recepty

Święta i karnawał już za pasem. Czas najwyższy pomyśleć o piernikach. Parę recept na oryginalne pierniki wg. Gazety Toruńskiej z roku 1869 * Pierniki cukrowe Weź cukru pośledniego, choć faryny funtów dwa, mąki pszenicznej funtów cztery, imbieru łutów… [więcej »]

Jubileusz chóru przy kościele św. Jana (1867-1927)

Jak już o tem donosiliśmy chór św. Cecylji przy kość. św. Jana w Toruniu obchodzi w niedzielę 20 bm. 60-cioletni jubileusz swego istnienia. Ze względu na wybitne znaczenie chóru tego pod względem kulturalnym, a mianowicie jako jedynego na… [więcej »]

Nowy gmach Urzędu Wojewódzkiego

Rozstrzygnięcie konkursu na projekt gmachu Województwa w Toruniu. W posiedzeniu sądu konkursowego, dnia 01.10.1925 r., rozstrzygającego konkurs na gmach Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wzięli udział wszyscy członkowie jury, a mianowicie pp.: Wojewoda dr. Wachowiak i inżynier dr Nawrowski z… [więcej »]

Dawne winnice toruńskie

Nie każdemu może wiadomo, że Toruń posiadał w dawnych czasach rozlegle winnice, i że wino toruńskie znane było nie tylko w Toruniu i okolicy, ale i poza obrębem Torunia. Prawdopodobnie koloniści niemieccy z nad Renu zaprowadzili hodowlę wina… [więcej »]