Dlaczego meblujemy siÄ™

tylko w znanej firmie Bracia Tews w Toruniu ul. Mostowa 30? W dzielnicach zachodniej Polski, na ÅšlÄ…sku, w PoznaÅ„skiem i na Pomorzu tkwi w mieszkaÅ„cach wrodzone zamiÅ‚owanie do dostatnio urzÄ…dzonego wÅ‚asnego mieszkania. DziÄ™ki temu rozwinÄ…Å‚ siÄ™ tu najbujniej… [więcej »]

Sprawa fotografów ulicznych

ZwiÄ…zek Izb RzemieÅ›lniczych wystÄ…piÅ‚ do Ministerstwa PrzemysÅ‚u i Handlu o wydanie specjalnych przepisów w dziedzinie rzemiosÅ‚a fotograficznego. ZakÅ‚ady fotograficzne uskarżajÄ… siÄ™ na podkopywanie ich bytu przez ulicznych fotografów, nie posiadajÄ…cych żadnych licencyj, nie pÅ‚acÄ…cych Å›wiadczeÅ„ itp. Organizacje rzemieÅ›lnicze… [więcej »]

Hanzeatyckie miasto Toruń

Najstarsze Å›wiadectwo przynależnoÅ›ci Torunia do Hanzy. Pod koniec XIII w. Lubeka w oparciu o miasta wendyjskie rozszerza swój wpÅ‚yw na morzu BaÅ‚tyckiem, wzmacniajÄ…c tu swe stosunki przyjazne z miastami pruskiemi i inflanckiemi. Wspólna walka o handlowe opanowanie BaÅ‚tyku… [więcej »]

Poczta peronowa na dworcu

Pożyteczna ta innowacja niewÄ…tpliwie zdobÄ™dzie powszechne uznanie Z dniem wczorajszym na dworcu Głównym (PrzedmieÅ›cie) w Toruniu zaprowadzono bardzo ciekawÄ… innowacjÄ™, która prawdopodobnie spotka siÄ™ z uznaniem szerokiego ogółu. Jest to tzw. „peronowy urzÄ…d pocztowy”. Polega to na tem,… [więcej »]

KÄ…piele solankowe w Toruniu

Tutejszy zakÅ‚ad kÄ…pielowy, urzÄ…dzony przez p. Lewina zeszÅ‚ej jesieni w nowowybudowanym na ten cel gmachu przy ulicy BiaÅ‚ej, a przeznaczony pierwotnie tylko do kÄ…pieli w wannach, kÄ…pieli rzymskich i pryÅ›nikowych, przysposabia teraz i kÄ…piele solankowe (prócz wszelkich innych… [więcej »]

ByÅ‚a sobie fabryka…

ul. KoÅ›ciuszki obecnie 85, kiedyÅ› 73, a jeszcze wczeÅ›niej Lindenstrasse ZaczÄ…Å‚ tam „dziaÅ‚alność gospodarczÄ…” Na poczÄ…tku II Rzeczypospolitej budynki przejÄ…Å‚ Adam Barski „ŚWITEŹ”, FABRYKA PRZETWORÓW TŁUSZCZOWYCH (MYDŁA) W TORUNIU. Firma zaÅ‚ożona w r. 1922 pod fachowem kierownictwem p…. [więcej »]

Toruńska Fabryka Makaronu

    ToruÅ„, ten prastary, polski gród Kopernika, mieszczÄ…cy w swych murach najstarsze fabryki pierników, jest również siedzibÄ… najstarszej i najwiÄ™kszej fabryki makaronów w Polsce pod firmÄ…: ToruÅ„ska Fabryka Makaronu L. Sichtau i S-ka wlaÅ›c. spadk. W. Waszczewskiego…. [więcej »]

Firma Bolesław Wilamowski

Przeprowadzka jednej z najstarszych placówek handlowych i przemysÅ‚owych w Toruniu, firmy „B. Wilamowski” z ratusza do domu przy ul. Å»eglarskiej 28 ostatecznie zostaÅ‚a ukoÅ„czonÄ…. Zapewne znany jest fakt obywatelom naszego miasta, że znana ta firma istniejÄ…ca już 51… [więcej »]

Budowa nowej fabryki

IdÄ…c szosÄ… ku Czarnowu natrafia siÄ™ na tzw. domki robotnicze, wybudowane przez magistrat toruÅ„ski. ByÅ‚o o to dużo haÅ‚asu, że wybudowano je za daleko od miasta, Jak i o komorne, pobierane przez magistrat. Lecz nie ma tego zÅ‚ego,… [więcej »]

Konfiskata prosiÄ…t !

Kilka dni temu daliÅ›my wzmiankÄ™ o reklamie skÅ‚adu rzeźnickiego p. LewiÅ„skiego przy ul Królowej Jadwigi. W oknie wystawowem umieszczono tam kilkoro prosiÄ…t za stoÅ‚em,— przed stoÅ‚em — prosiÄ™ winowajca. Napis umieszczony nad tÄ… ocenÄ… gÅ‚osiÅ‚: „Rozprawa Å›wiÄ…teczna —… [więcej »]