Wawrzyn dla Maćka

Strzelcy toruńscy na Zamku

We wtorek 6. bm. nocnym pociągiem wyjeżdża do Warszawy delegacja Toruńskiego Bractwa Strzeleckiego (Kurkowego), która w środę 7 bm. o godz. 11:30 przyjęta będzie na Zamku na specjalnej audjencji przez p. Prezydenta Rzplitej. Delegacja, w której skład wchodzą… [więcej »]

Wawrzyn dla Mago

Manifestacja toruńskiej Rady miejskiej.

Uchwalenie rezolucji w sprawie morza. – Pożyczka w ZUPU na wykończenie gmachu dyrekcji kolejowej. W środę 28 czerwca odbyło się pod przewodnictwem prezesa p. Stefana Michałka nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej przy udziale 30 radnych. Pierwszym punktem porządku obrad,… [więcej »]

Wawrzyn dla Eli

Jubileusz

Jako, że właśnie przekroczona została imponująca liczba TYSIĄCA PIĘCIUSET zagadek – serdecznie dziękuję Pomysłodawcy oraz wszystkim Autorom za wieloletni ‚patriotyczny’ trud wymyślania i zamieszczania ciekawych, oryginalnych oraz często naprawdę niełatwych ‚zagadkowych spojrzeń’ na nasze Miasto i jego historię…. [więcej »]

Samobójstwo w bramie hotelu w Toruniu

Utrata majątku powodem rozpaczliwego kroku W środę 22 bm. o godz. 20:40 zauważono, że w bramie wjazdowej hotelu „Victoria“ od ul Rabiańskiej popełnił samobójstwo przez powieszeni mistrz malarski Niemiec Pawel Schiller. Tragicznie zmarły był współwłaścicielem znanego przedsiębiorstwa malarskiego… [więcej »]

Wawrzyn dla Wiecha

Przywrócenie sądu apelacyjnego w Toruniu

Jakie okręgi sądowe obejmie apelacja toruńska Na obecnej sesji parlamentarnej przedłożony zostanie izbom ustawodawczym projekt ustawy o utworzeniu sądu apelacyjnego w Toruniu, skasowanego w roku 1933. Właściwość miejscowa sądu apelacyjnego w Toruniu obejmie okręgi sądów okręgowych w Bydgoszczy,… [więcej »]

Krwawe ofiary źle uregulowanego ruchu

Motocyklista i konduktor tramwajowy leżę w szpitalu Niejednokrotnie występowaliśmy na łamach naszego dziennika z krytycznemi uwagami o złem uregulowaniu ruchu na placu Bankowym, który nie ma odpowiedniego wylotu do miasta, wskutek zbyt daleko posuniętej „troski” o zabytki naszego… [więcej »]