Wawrzyn dla Maćka

Strzelcy toruńscy na Zamku

We wtorek 6. bm. nocnym pociÄ…giem wyjeżdża do Warszawy delegacja ToruÅ„skiego Bractwa Strzeleckiego (Kurkowego), która w Å›rodÄ™ 7 bm. o godz. 11:30 przyjÄ™ta bÄ™dzie na Zamku na specjalnej audjencji przez p. Prezydenta Rzplitej. Delegacja, w której skÅ‚ad wchodzÄ…… [więcej »]

Wawrzyn dla Mago

Manifestacja toruńskiej Rady miejskiej.

Uchwalenie rezolucji w sprawie morza. – Pożyczka w ZUPU na wykoÅ„czenie gmachu dyrekcji kolejowej. W Å›rodÄ™ 28 czerwca odbyÅ‚o siÄ™ pod przewodnictwem prezesa p. Stefana MichaÅ‚ka nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej przy udziale 30 radnych. Pierwszym punktem porzÄ…dku obrad,… [więcej »]

Wawrzyn dla Eli

Jubileusz

Jako, że wÅ‚aÅ›nie przekroczona zostaÅ‚a imponujÄ…ca liczba TYSIÄ„CA PIĘCIUSET zagadek – serdecznie dziÄ™kujÄ™ PomysÅ‚odawcy oraz wszystkim Autorom za wieloletni ‚patriotyczny’ trud wymyÅ›lania i zamieszczania ciekawych, oryginalnych oraz czÄ™sto naprawdÄ™ nieÅ‚atwych ‚zagadkowych spojrzeÅ„’ na nasze Miasto i jego historiÄ™…. [więcej »]

Samobójstwo w bramie hotelu w Toruniu

Utrata majÄ…tku powodem rozpaczliwego kroku W Å›rodÄ™ 22 bm. o godz. 20:40 zauważono, że w bramie wjazdowej hotelu „Victoria“ od ul RabiaÅ„skiej popeÅ‚niÅ‚ samobójstwo przez powieszeni mistrz malarski Niemiec Pawel Schiller. Tragicznie zmarÅ‚y byÅ‚ współwÅ‚aÅ›cicielem znanego przedsiÄ™biorstwa malarskiego… [więcej »]

Wawrzyn dla Wiecha

Przywrócenie sądu apelacyjnego w Toruniu

Jakie okrÄ™gi sÄ…dowe obejmie apelacja toruÅ„ska Na obecnej sesji parlamentarnej przedÅ‚ożony zostanie izbom ustawodawczym projekt ustawy o utworzeniu sÄ…du apelacyjnego w Toruniu, skasowanego w roku 1933. WÅ‚aÅ›ciwość miejscowa sÄ…du apelacyjnego w Toruniu obejmie okrÄ™gi sÄ…dów okrÄ™gowych w Bydgoszczy,… [więcej »]

Krwawe ofiary źle uregulowanego ruchu

Motocyklista i konduktor tramwajowy leżę w szpitalu Niejednokrotnie wystÄ™powaliÅ›my na Å‚amach naszego dziennika z krytycznemi uwagami o zÅ‚em uregulowaniu ruchu na placu Bankowym, który nie ma odpowiedniego wylotu do miasta, wskutek zbyt daleko posuniÄ™tej „troski” o zabytki naszego… [więcej »]