Pierwsze w Toruniu polskie koszary

Koszary 4 pułku lotniczego w 1930 r.

014 koszary_lotn_1930.jpg

(…) W sobotę, dnia 4 bm. o godz. 11-ej przed południem odbyło się założenie kamienia węgielnego pod budowę koszar 4 pułku lotniczego. Na uroczystości obecni byli: zastępca dowódcy okr. korp. gen. dyw. Zemanek, zast. komendanta obozu warownego pułk. Münnich, dowódca 4. p. lotn. ppułk. Menczak, przedstawiciele szefostwa i kierownictwa rejonu inzynierji i saperów, oraz liczne grono oficerów 4 p. lotn. Poświęcenia dokonał ks. dziekan Sienkiewicz, poczem wszyscy obecni podpisali akt fundacyjny, który następnie został zamurowany. P. ppułk. Menczak, jako uprzejmy gospodarz zaprosił obecnych na skromne śniadania do kasyna 4. p. lotn. Podczas śniadania pierwszy wzniósł toast p. gen. Zemanek, w krótkich, żołnierskich słowach nakreśliwszy doniosłość znaczenia lotnictwa w wojnie współczesnej i kończąc okrzykiem na cześć lotnictwa polskiego. Dowódca pułku p. ppułk. Menczak w odpowiedzi podkreślił, że sprawa wzniesienia dla lotników toruńskich własnej siedziby miała w osobie p. gen. Zemanka gorliwego rzecznika, że jego w głównej mierze staraniom zawdzięczać należy uzyskanie potrzebnych na budowę kredytów.
Koszary lotników będą pierwszemi koszarami w Toruniu, wzniesionemi przez Polaków. Myśl pobudowania tych koszar powstała jeszcze w roku 1923. Przeżywany jednak kryzys gospodarczy i związana z tem gospodarka oszczędnościowa nie pozwoliły na uzyskanie niezbędnych kredytów. Dopiero w roku bieżącym wstawiono do budżetu M. S. Wojsk, odpowiednie sumy. Koszary stanąć mają pomiędzy lotniskiem obecnem a laskiem „Zieleniec”, a złoży się na nie cały kompleks budynków: 4 pawilony główne oraz szereg pomniejszych, w których mieścić się będę mieszkania dla oficerów, podoficerów, warsztaty, kuchnia itp. Koszty budowy obliczone są na około 3 milj. zł. Jeden z pawilonów głównych wykończony zostanie jeszcze w roku bieżącym. Projekt i plany budowli wykonał p. inż Jaszkowski, prace budowli wykonywa warszawskie Zrzeszenie Cechmistrzów pod kierownictwem komisji z ramienia Szef. Inż. i saperów DOK VIII w osobach pp. mjr. inż. Leśnieskiego, mjr. inż. Wołodkowicza, osobisty nadzór nad robotami ma p. mjr. inż. Sopociński.
Słowo Pomorskie, lipiec 1925 r.

Komentarze do “Pierwsze w Toruniu polskie koszary

  1. ja mieszkam w opuszczonych koszaracz ale nie tak zadbanych!!! czasem mieszkanie tu to strach!

  2. Tak wyglądały te koszary wkrótce po zbudowaniu (patrz opis zdjęcia). Czy dotrwałyby w takim stanie do dziś? Wątpię…

  3. Jak określić gdzie to jest posługując się obecnymi realiami?

  4. @TRYSKACZ możesz bardziej sprecyzować swoją odpowiedźle. Dziękuję

  5. Zacny Babu 2 poświęcił trochę czasu i nakładając na siebie różne plany miasta, podał chyba bardzo precyzyjną lokalizację:
    „…koszary znajdowały się na miejscu hali Merinotexu, w której dziś jest biurowiec firmy Sinograf przy Szosie Bydgoskiej 60A…”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *