Nowe organy w kościele św. Jana w Toruniu

Orgarmistrz pan Terlecki z Królewca,  rodak z Warmii, skoÅ„czyÅ‚ co tylko nowe organy w najwiÄ™kszym z naszych koÅ›ciołów katolickich w Toruniu. W przyszÅ‚y wtorek, gdy zebrane tu bÄ™dÄ… Towarzystwa Å›w. Cecylii z dyecezyi cheÅ‚miÅ„skiej i liczni inni przyjaciele… [więcej »]

Towarzystwo muzyczne w Toruniu

Mamy już w stolicy Pomorza Teatr Narodowy, KonfraterniÄ™ artystycznÄ…, wystawÄ™ obrazów, towarzystwo naukowe, czytelnie, bibljoteki, muzea itp., w ostatnich czasach powstaÅ‚o już nawet koÅ‚o miÅ‚oÅ›ników jÄ™zyka polskiego, — sÅ‚owem ToruÅ„ staje na równym, a nieraz nawet i wyższym… [więcej »]

Z Konserwatorjum Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego

Pomorskie Towarzystwo Muzyczne w Toruniu otwiera z dniem 1 wrzeÅ›nia 1921 roku pierwsze na Pomorzu Konserwatorium muzyczne. Konserwatorium dzieli siÄ™ na szkoÅ‚Ä™ wstÄ™pna (kurs dwuletni), liceum (kurs czteroletni) i kursa wirtuozowskie, oraz posiada specjalne oddziaÅ‚y dla organistów i… [więcej »]