Nowe organy w kościele św. Jana w Toruniu

Orgarmistrz pan Terlecki z Królewca,  rodak z Warmii, skończył co tylko nowe organy w największym z naszych kościołów katolickich w Toruniu. W przyszły wtorek, gdy zebrane tu będą Towarzystwa św. Cecylii z dyecezyi chełmińskiej i liczni inni przyjaciele… [więcej »]

Towarzystwo muzyczne w Toruniu

Mamy już w stolicy Pomorza Teatr Narodowy, Konfraternię artystyczną, wystawę obrazów, towarzystwo naukowe, czytelnie, bibljoteki, muzea itp., w ostatnich czasach powstało już nawet koło miłośników języka polskiego, — słowem Toruń staje na równym, a nieraz nawet i wyższym… [więcej »]

Z Konserwatorjum Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego

Pomorskie Towarzystwo Muzyczne w Toruniu otwiera z dniem 1 września 1921 roku pierwsze na Pomorzu Konserwatorium muzyczne. Konserwatorium dzieli się na szkołę wstępna (kurs dwuletni), liceum (kurs czteroletni) i kursa wirtuozowskie, oraz posiada specjalne oddziały dla organistów i… [więcej »]