Drzymała w Toruniu

W poniedziaÅ‚ek 28 bm. pociÄ…giem poznaÅ„skim o godz. 19:20 przyjechaÅ‚ do Torunia zaproszony przez Zw. Towarzystw p. MichaÅ‚ DrzymaÅ‚a, sÅ‚awny nietylko w Polsce ale i caÅ‚ym Å›wiecie „buntownik” przeciw przemocy pruskiej. On to, maÅ‚y czÅ‚owieczek, szary kmiotek, lecz wielki ożywiajÄ…cym go duchem polskoÅ›ci — zadrwiÅ‚ sobie z potÄ™gi paÅ„stwa „bojaźni Bożej” i gdy mu nie pozwolono pobudować domu — zamieszkaÅ‚ na swej ziemi w wozie, na wzór wozów cygaÅ„skich. Wóz ten wraz z imieniem DrzymaÅ‚y przeszedÅ‚ na wieki do dziejów porozbiorowej martyrologji Polaków.

P. DrzymaÅ‚Ä™ na dworcu w Toruniu powitali z ramienia Zw. Towarzystw pp.: prezes T. Janowski oraz B. Majchrowicz i L. Makowski, którzy odwieźli goÅ›cia do hotelu „Polonia”, gdzie zamieszkaÅ‚ w bezinteresownie zaofiarowanym mu przez wÅ‚aÅ›ciciela pokoju. DziÅ› we wtorek 29 b. m. p. DrzymaÅ‚a weźmie udziaÅ‚ w obchodzie ku uczczenia rocznicy powstania listopadowego w teatrze.

SÅ‚owo Pomorskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *