Troski i radości rzemiosła toruńskiego w dawnych wiekach

„Nie na handlu, ale na rzemiosłach i sztukach opiera się dobrobyt miast” – tak dumnie podkreślali swą wyższość rzemieślnicy w dawnych wiekach w stosunku do ludności wiejskiej. Mogli to szczególnie mówić o sobie rzemieślnicy toruńscy, których wytwory do… [więcej »]

W pracowni toruńskiego lutnika

O lutnictwie polskim to i owo — Jak powstaję instrumenty muzyczne Lutnictwo jest dzisiaj w Polecę zajęciem mało popularnym. Wynika to z jednej strony z niewielkiego popytu produktów lutniczych na skutek słabo rozwiniętego u nas uprawiania gry skrzypcowej… [więcej »]

Produkcja papieru w dawnym Toruniu

Pergamin, poprzednik papieru. — Zasługi burmistrza Strobanda. — Papiernia i Lubicz Nie tylko wśród miast Prus Królewskich, lecz również dawnej Rzeczypospolitej Toruń zajmował wybitne stanowisko w dziedzinie handlu, rzemiosła i przemysłu. Toruńskie wyroby cechowe słynęły w całej Polsce,… [więcej »]

Marszałek Rydz-Śmigły honorowym obywatelem Torunia

W poniedziałek dnia 20 czerwca 1938 r. o godz. 10 przed południem odbyło się na dziedzińcu ratusza toruńskiego uroczyste posiedzenie rady miejskiej, podczas którego prezydent miasta Leon Raszeja dokonał uroczystego aktu wręczenia dyplomu obywatela honorowego miasta p. marsz…. [więcej »]

Pręgierz na Staromiejskim Rynku

Na Staromiejskim Rynku, gdzie wznosi się pomnik Mikołaja Kopernika wznosiło się kiedyś miejsce wykonania sprawiedliwości w drobniejszych przewinieniach — pręgierz. Było to miejsce pohańbienia, bo kto raz stanął pod pręgierzem, ten musiał miasto opuścić. Pręgierz istniał niewątpliwie już… [więcej »]

Egzotyczni goście w Toruniu w XVIII wieku

Z pożółkłych kart protokółów toruńskiej rady miejskiej Niedawno podały gazety pomorskie „sensacyjną” wiadomość, że w Grudziądzu pojawił się jakiś egzotycznie wyglądający jegomość, który dziwacznym swym strojem i wyglądem wzbudził powszechna zainteresowanie w całym mieście. Był to, jak się… [więcej »]

O toruńskiej „białej damie”

oraz innych niesamowitościach z dawnych czasów. Starzy toruńczycy pamiętają jeszcze dom „Pod białą damą„, który niegdyś wznosił się na miejscu domu „Pod złotym kielichem” (dziś Maćkowiak, ul. Szeroka 24). Do tego domu była przywiązana tradycja o niesamowitej historji,… [więcej »]

Uwadze polskiego radja

RADJOFONIZACJA TRAMWAJÓW TORUŃSKICH PRZEPROWADZONA BYŁA 6 LAT WCZEŚNIEJ, NIŻ NA ŚLĄSKU W wczorajszym dodatku radiowym podaliśmy z biuletynu Polskiego Radja dłuższy artykulik o „radiofonizacji kolejek elektrycznych na Śląsku”. Artykulik ten wywołał już dużą sensację w całym kraju. Jak… [więcej »]

Z przeszłości Kępy Bazarowej

Popularne miejsce spacerowe toruńczyków, Kępa Bazarowa, ma swoja kartę w dziejach Torunia, o czem wie z pewnością, niewielu tylko bywalców kępowych. Karta to ciekawa, mieniąca się barwami wspaniałych i krwawych zdarzeń historycznych, które się tu, u bram naszego… [więcej »]

Karl August Boethke

i jego toruński pomnik . Urodził się 2 lutego 1830 r. w Bydgoszczy jako syn Carla Augusta Boethke, burmistrza tego miasta, oraz Henrietty z domu Piwa. Pierwsze nauki pobierał w swoim rodzinnym mieście a potem uczęszczał do szkoły… [więcej »]