Co znajdowało się w tej kamienicy ?

Jaka organizacja miała onegdaj siedzibę w kamieniczce z barokowym szczytem ? Odpowiedź można znaleźć w tym serwisie…

Jakie dwie funkcje? (2 podpowiedzi)

Ten budyneczek na Bulwarach spełniał dwie funkcje. Jakie? Druga funkcja ziązana jest XIX-wiecznymi umocnieniami obronnymi. Z kreśleniem planów tychże.

Który to fort

Co to za budynek?

Tak wyglądał na pocz. XVIII w. ……..

Jakie to ulice?

Jakich ulic jest to skrzyżowanie? Zdjęcie ma ok. 25 lat.

Plama?

Biała plamka na horyzoncie to nie plama tylko? fot. Robert Nyno Wajbel

Jaka to ulica? (2 podpowiedzi)

Między drzewami przebiegała parę lat temu ulica…… (Latarnia stoi na środku dawnej jezdni.) podpowiedź: łączy ul. Grudziądzką i Legionów w pobliżu jest Straż Pożarna