Manifestacja toruńskiej Rady miejskiej.

Uchwalenie rezolucji w sprawie morza. – Pożyczka w ZUPU na wykończenie gmachu dyrekcji kolejowej.

W środę 28 czerwca odbyło się pod przewodnictwem prezesa p. Stefana Michałka nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej przy udziale 30 radnych. Pierwszym punktem porządku obrad, było uchwalenie, rezolucji w związku ze „świętem morza”:- Rezolucję odczytaną przez radnego Ñ€. Szulca Rada przyjęła bez dyskusji jednomyślnie, potwierdzając uchwałę gromkim oklaskiem.
W czasie uchwalania rezolucji na sali nieobecni byli radni niemieccy. Dopiero, kiedy Rada przeszła do następnego punktu obrad, zjawił się na sali radny p. Rundt (głos z ław radzieckich: „Pan trochę się spóźnił, p. Rundt”!) a za nim p. Doehn.
Drugim i ostatnim punktem porządku obrad było uchwalenie zaciągnięcia pożyczki w ZUPU w wysokości 1 500.000 zł., z czego 600.000 .ma być przeznaczone na wykończenie gmachu dyrekcji kolei państwowych a 1 000 000 na rozbudowę tego- gmachu (dobudowanie nowych skrzydeł). Po prawie godzinę trwającej dyskusji Rada Miejska wniosek magistratu o zaciągnięcie tej pożyczki uchwaliła..
Po posiedzeniu radni wraz z członkami magistratu udali się na zwiedzenie nowego mostu celem zbadania obecnego stanu robót
Słowo Pomorskie, lipiec 1933r.

Komentarz do “Manifestacja toruńskiej Rady miejskiej.

  1. Może toruńska Rada miejska pomyślałaby o nowych mostach tak jak w tych latach proponowano?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *