Marszałek Rydz-Śmigły honorowym obywatelem Torunia

W poniedziałek dnia 20 czerwca 1938 r. o godz. 10 przed południem odbyło się na dziedzińcu ratusza toruńskiego uroczyste posiedzenie rady miejskiej, podczas którego prezydent miasta Leon Raszeja dokonał uroczystego aktu wręczenia dyplomu obywatela honorowego miasta p. marsz. Rydzowi-Śmigłemu, naczelnemu wodzowi wojska polskiego.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie zarządu miejskiego, rady miejskiej, przedstawiciele władz z pp. ministrami gen. Kasprzyckim i Ulrychem oraz wojewodą pomorskim Raczkiewiczem, przedstawiciele duchowieństwa z j. E ks. bisk. Okoniewskim na czele, reprezentanci wojska, władz samorządowych, korporacyj miejskich i stowarzyszeń społecznych. Obecni byli również burmistrzowie innych miast pomorskich.
P. marsz. Rydz-Śmigły zasiadł na osobnym fotelu pod baldachimem.
Posiedzenie otworzył p. prez. Raszeja, witając p. Marszałka, po czym w dłuższym przemówieniu przedstawił historyczne związki Torunia z Rzeczypospolitą oraz wskazał na zdecydowaną wolę mieszkańców Torunia i całego Pomorza poniesienia największych ofiar dla obrony ojczyzny i zachowania Bałtyku i wybrzeża morskiego dla Polski. Następnie p. prezydent miasta odczytał na pergaminie spisany dokument nadania obywatelstwa honorowego marsz. Rydzowi-Śmigłemu i wśród dźwięków fanfar orkiestry wojskowej wręczył go nowemu Obywatelowi naszego grodu.
P. marsz. Rydz-Śmigły z kolei podziękował zarządowi miasta i radzie miejskiej za wprowadzenie go do grona obywateli m. Torunia i oświadczył, że zarówno podniosły akt nadania mu obywatelstwa miasta jak i całe uroczystości toruńskie są dla niego ożywczym źródłem, z którego czerpać będzie siły do dalszej odpowiedzialnej swojej pracy.
Po przemówieniu p. marszałka Rydza-Śmigłego wszyscy tej uroczystej chwili przytomni, zgotowali Mu wielką owację wznosząc okrzyki na cześć nowego obywatela m. Torunia. Potem p. prezydent miasta Raszeja zamknął uroczyste posiedzenie.
P. marszałek Rydz-Śmigły udał się następnie wraz z świtą do sali Królewskiej ratusza, gdzie przyjmował delegacje korporacji i stowarzyszeń.

Dokument nadania Obywatelstwa honorowego Torunia marszałkowi Rydzowi-Śmigłemu

My zarząd i rada miasta Torunia, czyniąc imieniem całego społeczeństwa toruńskiego, pomni licznych związków, jakie łączyły miasto nasze przez cały szereg stuleci z wojskiem polskim, pomni radosnych chwil, kiedy miasto nasze jako pierwsze otwierało bramy wojskom Władysława Jagiełły, pomni trzynastoletnich, ciężkich i krwawych zmagań o wyswobodzenie się z jarzma krzyżackiego przy boku króla Kazimierza Jagiellończyka, kiedy miasto nasze stanowiło główną podporę królewska, pomni gotowości naszych przodków, którzy corocznie wystawiali poczet wojska pod własnym, sztandarem na obronę Rzeczypospolitej, pomni przodków naszych, którzy w czasie niewoli przekraczali kordony zaborcze, by stanąć w szeregach powstańczych, pomni lat, gdy ojcowie nasi i synowie przekradali się przez linie frontu, by tworzyć pierwsze pułki pomorskie, pomni wreszcie pamiętnych i niezapomnianych chwil, kiedy po półtorawiekowej niewoli wojsko polskie wkraczało w mury naszego grodu, pomni tak licznych i silnych węzłów, łączących miasto nasze z armią narodową, w tym uroczystym dla stolicy Pomorza dniu wręczenia przez naczelnego wodza sztandarów pułkom pomorskim, w chwili ważkich rozstrzygnięć dziejowych, wyrażając nasz głęboki hołd dla bohaterskiej armii polskiej obdarzamy jej wodza najwyższą godnością, jaką rozporządzamy i niniejszym aktem uroczystym stanowimy i nadajemy Marszałkowi Polski, Edwardowi Śmigłemu-Rydzowi obywatelstwo honorowe miasta Torunia, stolicy Wielkiego Pomorza. — Dan w Toruniu, dnia dwudziestego siódmego miesiąca maja r. MCMXXXVIII

1938-Nadania Obywatelstwa honorowego  Rydzowi-Śmigłemu_a

Słowo Pomorskie, czerwiec 1938 r.

Komentarze do “Marszałek Rydz-Śmigły honorowym obywatelem Torunia

  1. Piękne pismo na dokumencie. Szkoda, że nie ma już kaligrafii w szkołach. Oczywiście, że komputery też „potrafią ładnie pisać” ale ileż piękna jest w tych starych dokumentach.

  2. Komputery „potrafią ładnie pisać”, ale nie ludzie. Podejrzewam, że dziś, nauka kaligrafii zostałaby potraktowana, jako „zamach na osobowość dziecka” 🙂

  3. Po „buławizacji” cały naród prześcigał się w wyrazach uwielbienia dla marszałka. 😉 No, chyba, że to obywatelstwo było w podzięce za tzw. „Wielkie Pomorze” i zachowanie stolicy województwa w Toruniu 😉

  4. Nieuzasadnione spekulacje.
    Wszak w akcie nadania wyraźnie napisano „…wyrażając nasz głęboki hołd dla bohaterskiej armii polskiej obdarzamy jej wodza najwyższą godnością, jaką rozporządzamy…”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *