Polityka prywatności

Adresy email wykorzystywane są jedynie do kontaktów mających na celu rozwój serwisu.
Nigdy nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników.
Serwis oToruniu.net zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed niewłaściwym wykorzystaniem.
Ewidentne błędy ortograficzne będą poprawiane bez konsultacji z autorem.