Pomnik Moniuszki

Odsłonięcie pomnika Moniuszki.
Drugi dzień zjazdu 21.05.1923 r. rozpoczął się o godz. 7 rano śpiewem drużyn śpiewackich i koncertem w parku Cegielni (…)
Po ukoÅ„czonym koncercie poÅ‚Ä…czonych orkiestr wojskowych ruszyÅ‚ pochód na plac Moniuszki, gdzie o godz. 9 nastÄ…piÅ‚o odsÅ‚oniÄ™cie popiersia nieÅ›miertelnego Moniuszki. Po poÅ›wieceniu pomnika przez ks. proboszcza WysiÅ„skiego podczas którego to aktu orkiestra odegraÅ‚a „Kiedy ranne wstajÄ… zorze”, zabraÅ‚ gÅ‚os ks. patron Lewandowski, dziÄ™kujÄ…c komitetowi za inicjatywÄ™ i trud poniesiony okoÅ‚o wzniesienia pomnika, wzywajÄ…c do pielÄ™gnowania pieÅ›ni polskiej.
NastÄ™pnie przemawiali dyrektor konserwatorjum poznaÅ„skiego p. OpieÅ„ski, dyr. konserwatorjum warszawskiego p. MoszyÅ„ski, wiceprezes „Lutni” warszawskiej p. KaczyÅ„ski i in. P. Feliks Nowowiejski zÅ‚ożyÅ‚ u stóp pomnika bukiet róż, w imieniu ludu warszawskiego (…)
W imieniu „Lutni” toruÅ„skiej zÅ‚ożyÅ‚a wieniec honorowa czÅ‚onkini tejże p. Steinbornowa. Wreszcie p. Makowski w imieniu Komitetu, wyrażajÄ…c sÅ‚owa podziÄ™ki fundatorom i wykonawcom popiersia, oddaÅ‚ pomnik w posiadanie i pieczÄ™ miasta, w którego imieniu odebraÅ‚ go p. radca Zborzil, przyrzekajÄ…c bacznÄ… nad nim opiekÄ™.(…)
SÅ‚owo Pomorskie z dn. 23.05.1923 r.

Pomnik_Moniuszki.jpg

Po 10-ciu latach…

Toruń pod znakiem pieśni.
Toruń, 3 czerwca 1933 r.
Jeżeli pominąć chóry kościelne, a wziąć pod uwagę jedynie pomorskie chóry świeckie, które się do nas zjadą, to tegoroczny zjazd będzie do pewnego stopnia jubileuszowym: akurat przed 10 laty, podczas Zielonych świątek w r. 1923, z wielką pompą odsłonięty został ufundowany przez śpiewaków toruńskich pomnik Moniuszki w parku.
Niejeden uczestnik owej pamiÄ™tnej, a podniosÅ‚ej uroczystoÅ›ci zapragnie, prawdopodobnie obejrzeć ów pomnik i hoÅ‚d zÅ‚ożyć najwiÄ™kszemu pieÅ›niarzowi polskiemu. Biedak bÄ™dzie w kÅ‚opocie, bo trudno mu bÄ™dzie znaleźć drogÄ™ do… lamusa magistrackiego, gdzie dowód nietrwaÅ‚ej pamiÄ™ci toruÅ„czyków o wielkim muzyku spoczywa w pyle zapomnienia. A okulary to podobno gdzieÅ› caÅ‚kiem zaginęły.
Niechże pieÅ›ni, na zjeździe tegorocznym Å›piewane, zabrzmiÄ… gorzkim wyrzutem sumienia dla tych, którzy takie spostponowanie pamiÄ™ci genialnego twórcy „Halki” zawinili i niech skromny ów pomnik jak najrychlej wróci na należne mu honorowe miejsce. Bo ci z poÅ›ród uczestników tegorocznego zjazdu którzy przed 10 laÅ‚y byli Å›wiadkami owej radosnej uroczystoÅ›ci gotowi sÄ… wywieźć ze sobÄ… o Toruniu jak najmniej pochlebne wyobrażenie. ToruÅ„ sÅ‚ynie z tego, że tu np. masowo ginÄ… rowery, pozostawione bodaj na uÅ‚amek sekundy bez opieki na ulicy, ale żeby. panie dzieju, ginęły pomniki – tego trochÄ™ za wiele!
Co zanadto to niezdrowo!
SÅ‚owo Pomorskie z dn. 04.06.1933 r.

po 73 latach… ÅšwiÄ™te sÅ‚owa!

Komentarz do “Pomnik Moniuszki

  1. Podobno Durek, bo to on wydłubał Moniuszkę, sam zgłosił się do Ulatowskiego z prośbą o demontaż i tak już niszczonego przez wandali postumentu, gdyż śnił mu się ten pomnik po nocach. Ulatowski się zgodził i na miejscu pomnika postawił w 1928 roku halę wystawową.
    W 1935 magistrat GrudziÄ…dza zamówiÅ‚ sobie wÅ‚asnego MoniuszkÄ™, ale już nie od Wojciecha Durka, tylko jego kolegi – znanego niedźwiedzioroba, Ignacego Zelka.
    Ciekawe dlaczego? 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *