Reorganizacja ruchu tramwajowego

W związku z zaprowadzeniem 7,5 minutowego ruchu tramwajowego i koniecznością skrócenia do minimum postoju wagonów na przystankach — zarząd tramwajów zamierza wprowadzić inowację na wzór większych miast, polegającą natem, że publiczność wysiadać będzie wyłącznie przez pomost przedni, natomiast wsiadać do wagonu przez pomost tylny. Jest to system najwygodniejszy i ogólnie przyjęty, a publiczność we własnym interesie winna dostosowywać się do raz ogłoszonego porządku.
Równocześnie zniesione będzie przewożenie większych bagażów, natomiast pakunki mniejsze, nie zajmujące specjalnego miejsca, pasażerowie zabierać mogą bezpłatnie.
Opisany powyżej system ruchu tramwajowego obowiązywać będzie na wszystkich trzech linjach i to od chwili wprowadzenia ruchu 7,5 minutowego, o czem nastąpią specjalne ogłoszenia natychmiast po przybyciu do Torunia pozostałych 2-ch wozów tramwajowych.
Jednocześnie dyrekcja elektrowni i gazowni całkowity dochód brutto z pierwszego dnia tego ruchu przeznacza na bezrobotnych, a pasażerowie oprócz opłat normalnych składać będą dobrowolne ofiary od 5 gr. zwyż, za wydaniem specjalnego biletu (niemieckiego).
Słowo Pomorskie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *