Dom

Gdzie znajduje się ten dom?

Straszny wypadek

Dzisiaj rano o godz. 6 tramwaj, jadący z bydgoskiego przedmieścia wykoleił się w samej bramie bydgoskiej, uderzając z taką siłą o mur, że część sklepienia runęła. Szkody materialne spowodowane wypadkiem są o tyle nieznaczne, że brama bydgoska i… [więcej »]

Zmiany w ruchu tramwajów

Od niedzieli 1 bm. tramwaje kursują już podług nowo ustalonego porządku. Na Bydgoskiem przedmieściu kursują obecnie trzy linje tramwajowe nr 1, 2 i 3. Obecnie więc pragnący dostać się z Bydgoskiego na Mokre lub Chełmińskie nie potrzebuje przesiadać… [więcej »]

Tramwaje przed teatrem

Dyrekcja Teatru Pomorskiego podaje do wiadomości, że dzięki uprzejmości dyrekcji tramwajów miejskich, począwszy od dnia dzisiejszego oczekiwać będą po każdej premjerze i drugiem przedstawieniu danej sztuki tudzież w soboty i dni świąteczne dwa tramwaje na Bydgoskie przedmieście i… [więcej »]

Zamach na lasek miejski

Jak wiadomo, utworzyła się w Toruniu kooperatywa mieszkaniowa urzędników i oficerów, mająca na celu pobudowanie dla swych członków mieszkań — domów. (…) Jednakowoż nie możemy się pogodzić z jednem, że kooperatywa ta ma otrzymać jako teren do budowy… [więcej »]

Przykre sąsiedztwo lotniska

Do Szanownej Redakcji Słowa Pomorskiego Większe grono obywateli z przedmieścia Bydgoskiego uprasza Szanowną Redakcję o łaskawe zwrócenie w swem cennem piśmie uwagi na to, że samoloty 4 pułku lotniczego już od godz. 3-ej z rana bez przerwy uprawiają… [więcej »]

Chodnik na ul Mickiewicza

Apel magistratu naszego do właścicieli nieruchomości przy ul. Mickiewicza a zwłaszcza przy odcinku pomiędzy ulicami Sienkiewicza i kinem Palace położonych, odniósł częściowo tylko pożądany skutek. Konieczność rozszerzenia chodnika po prawej stronie ulicy tej zrozumiało szereg właścicieli z wyjątkiem… [więcej »]

Oświetlenie Miasta

Przedmieście Bydgoskie bez oświetlenia. Przechodząc wieczorem z miasta w kierunku ul. Bydgoskiej stwierdzić trzeba, że oświetlenie najważniejszej, prócz ulic śródmieścia, arterii ruchu pieszego i kołowego test naprawdę fatalne Począwszy od gmachu Banku Polskiego, gdzie na narożniku Fosy Staromiejskiej… [więcej »]

O naprawę bruku

Życzenia ludności toruńskiej w sprawie naprawy bruku poszczególnych ulic, w tym roku prawdopodobnie nie będą spełniono zupełnie. Szczególnie mieszkańcy przedmieścia Bydgoskiego wyczekiwali z utęsknieniem, czy Magistrat nie każe nareszcie naprawić bruku ulicy Różanej, który jak się zdaje, pamięta… [więcej »]

Konsulat niemiecki

Niemiecki konsulat w Toruniu został otworzony z dniem 11. września. Przynależność rozprzestrzenia się, na Województwo Pomorskie. Biura urzędowe znajdują się przy ul. Bydgoskiej 60 i są otwarte dla publiczności w dni powszednie od 9 do 1 godz., (w… [więcej »]