Kłopoty Torunia z mostem

Prom średniowieczny i pierwsze mosty wojenne – Budowa mostu stałego i jego budowniczy – „Rewolucja mostowa” z r. 1523 – Ile miasto łożyło na odbudowy mostu Jesteśmy dziś świadkami kłopotów miasta z drugim mostem, którego poświęcenie i otwarcie… [więcej »]

Na nowym moście w Toruniu

Obecny stan robót przy budowie mostu w Toruniu — Tramwaj na moście — Zakładanie izolacji na jezdni   Przed kilku dniami donosiliśmy, że nowy most zostanie oddany do użytku dopiero pod koniec maja roku następnego. Sądziliśmy, że z… [więcej »]

Pożar mostu

Zwracamy uwagę publiczności przechodzącej po tutejszym moście drewnianym przez Wisłę, żeby niedopalonych a żarzących się cygar nie rzucano na pokład mostowy a zwłaszcza w szczeliny zapełnione palnemi okruchami słomy i drzewa Wczoraj przechodząc po moście spostrzegliśmy, że w… [więcej »]

Mostowe problemy

Losy tutejszego mostu drewnianego przez Wisłę, mimo kilkodniowych i niebezskutecznych usiłowań około usunięcia mas lodu za pomocą rozstrzelania*) wcale jeszcze nie są tak zapewnione, iżby zerwania mostu obawiać lub spodziewać się nie można. Mówimy: obawiać lub spodziewać się,… [więcej »]

Most dla kolei żelaznej pod Toruniem

Miasto Toruń jest obecnie świadkiem pracy olbrzymich rozmiarów, i wielkiej doniosłości. Dokonywują się tu roboty około położenia stałego mostu nad Wisłą, dla kolei żelaznej, która najprostszą linią połączy Petersburg z Paryżem. Będzie to jeden z najważniejszych traktatów handlowych… [więcej »]

Konstrukcja

Co to za konstrukcja?

Jaka to okolica?

Kłopoty z mostem

Dyskusje i spory o lokalizację mostu przez Wisłę w Toruniu, to nic nowego… Dla mostu przez Wisłę pod kolej żelazną wytknięto pod miastem naszym dwie linie: jedna poniżej, drugą, powyżej mostu drewnianego. Sekcya budownicza proteguje drugą, władze fortyfikacyjne… [więcej »]

Przeszkody przy budowie mostu drogowego

W dniu dzisiejszym (31 października rb.) rozpoczęto opuszczanie pierwszego po porządku, zaś według numeracji technicznej nr 2 kesona. Na tym kesonie miesiąc temu 29 września rb. wbetonowano akt erekcyjny. Na wstępie natrafiono na nieprzewidziane trudności, a mianowicie okazało… [więcej »]

Jeszcze jeden ślad niewoli znika

Obecnie prowadzone są prace nad usunięciem płaskorzeźb, zdobiących dotąd wieże mostu na Wiśle. Płaskorzeźby te, obok braku walorów artystycznych posiadały treść dla nas zupełnie obcą, a jedna z nich była wręcz uwłaszczająca naszej godności narodowej. Pożądanem byłoby, ażeby… [więcej »]