Marszałek Rydz-Śmigły honorowym obywatelem Torunia

W poniedziaÅ‚ek dnia 20 czerwca 1938 r. o godz. 10 przed poÅ‚udniem odbyÅ‚o siÄ™ na dziedziÅ„cu ratusza toruÅ„skiego uroczyste posiedzenie rady miejskiej, podczas którego prezydent miasta Leon Raszeja dokonaÅ‚ uroczystego aktu wrÄ™czenia dyplomu obywatela honorowego miasta p. marsz…. [więcej »]

Próba obrony przeciwlotniczej w Toruniu

Na wypadek ataku lotniczego Celem pouczenia ludnoÅ›ci, wzorem innych paÅ„stw, przeprowadzone zostanie w najbliższym czasie ćwiczenie obrony przeciwlotniczej na terenie Torunia. O grożącym ataku lotniczym ludność powiadomiona zostanie: gwizdem syreny, która daje znak — alarm (jeden krotki i… [więcej »]

Odparcie Szwedów z pod Torunia – inna wersja

(…) W pamiÄ™tny dzieÅ„ 16 lutego r. 1629 miano wieszać, za bezwstydne okradzenie patrycjusza toruÅ„skiego, włóczÄ™gÄ™ szwedzkiego, zwanego SzwedkÄ…. Skazaniec byÅ‚ już u szczytu drabiny, nad którÄ… wisiaÅ‚a zÅ‚owroga pÄ™tla, i raz jeszcze spojrzaÅ‚ na ziemiÄ™, by siÄ™… [więcej »]

Odparcie Szwedów z pod Torunia

Zapomniana rocznica 16 lutego Ku pokrzepieniu ducha ToruÅ„czyków, warto wspomnieć dawne dzieje. Trzysta lat temu z górÄ… Szwedzi wpadajÄ… na Pomorze, a w poÅ›piesznym marszu dążą do Torunia. NiebezpieczeÅ„stwo wielkie, bo na czele hufców sam feldmarszaÅ‚ek Wrangel. Dziwnemu… [więcej »]

Odsłonięcie pomnika lotników

W niedzielÄ™ 5 bm. na terenie lotniska 4 p. lotniczego odbyÅ‚o siÄ™ uroczyste odsÅ‚oniÄ™cie pomnika tragicznie polegÅ‚ych lotników 4 p. lotn. MszÄ™ polowÄ… przed pomnikiem odprawiÅ‚ ks. dziekan Sienkiewicz, który też wygÅ‚osiÅ‚ podniosÅ‚e przemówienie, poczem dokonaÅ‚ poÅ›wiÄ™cenia pomnika…. [więcej »]

Wieża wodna w Miasteczku Garnizonowym

Wraz z rozbudowÄ… zespoÅ‚u koszarowego zwanego Barackenlager, otaczajÄ…cego toruÅ„ski poligon, postanowiono zadbać o to, by stacjonujÄ…cy tam żoÅ‚nierze mieli Å‚atwy dostÄ™p do bieżącej wody. Aby sprostać temu zadaniu, na usypanym pagórku zbudowano wieżę wodnÄ…, zapewniajÄ…cÄ… odpowiednie ciÅ›nienie w… [więcej »]

Strzelcy toruńscy na Zamku

We wtorek 6. bm. nocnym pociÄ…giem wyjeżdża do Warszawy delegacja ToruÅ„skiego Bractwa Strzeleckiego (Kurkowego), która w Å›rodÄ™ 7 bm. o godz. 11:30 przyjÄ™ta bÄ™dzie na Zamku na specjalnej audjencji przez p. Prezydenta Rzplitej. Delegacja, w której skÅ‚ad wchodzÄ…… [więcej »]

Gdzie sÄ… te schody?

Pierwszemu poległemu w obronie Pomorza

W 7-Ä… rocznicÄ™ wyzwolenia. Obecna chwila na Pomorzu przypomina nieco czasy walki z osÅ‚awionym „Grencszucem”. Jak wtedy tak i dziÅ› wola Pomorza stawia siÄ™ hardo przeciw bezczelnoÅ›ci niemieckiej oraz tym wewnÄ™trznym próbom, które w postaci obÅ‚udnej czy jawnej… [więcej »]

Afera szpiegowska PiÄ…tka i Urbaniaka

Jedna z najwiÄ™kszych afer niemieckich na Pomorzu (i na terenie Polski w ogóle) w latach dwudziestych dotyczyÅ‚a szpiegowskiej dziaÅ‚alnoÅ›ci dwóch mÅ‚odszych oficerów, PiÄ…tka i Urbaniaka. Porucznik PiÄ…tek, czÅ‚owiek pozbawiony charakteru, lekkoduch, prowadzÄ…cy rozrzutny i hulaszczy tryb życia, poszukiwaÅ‚… [więcej »]