Z Konserwatorjum Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego

Pomorskie Towarzystwo Muzyczne w Toruniu otwiera z dniem 1 września 1921 roku pierwsze na Pomorzu

Konserwatorium muzyczne.

Konserwatorium dzieli się na szkołę wstępna (kurs dwuletni), liceum (kurs czteroletni) i kursa wirtuozowskie, oraz posiada specjalne oddziały dla organistów i dyrygentów.Przedmioty wykładane: fortepian, organy, skrzypce, altówka, wiolonczela, śpiew solowy, śpiew chóralny i solfeggio, gimnastyka rytmiczna (J. Dalroza), teoria muzyczna, harmonja, kontrapunkt, historia sztuki, historia i estetyka muzyczna, rytuał kościelny, polska pieśń ludowa, oraz języki: łaciński, francuski i włoski.Poszczególne klasy prowadza obok najwybitniejszych sił miejscowych pierwszorzędni artyści-muzycy, oraz profesorowie z Poznania i Warszawy.Opłata miesięczna wynosi w szkole wstępnej mk, 280, w liceum niższem 340, w liceum wyższem 400 mk.Uczniowie niezamożni, a uzdolnieni mogą. uzyskać zwolnienie od opłaty w części lub w całości.Wpisy będą się odbywać codziennie w dni powszednie między godz. 5 a 6 po południu w gimnazjum żeńskiem przy ul. Wielkie Garbary do 30 bm. Egzamina rozpoczynają się z dniem 27 bm.
Wpisowe wraz z taksą egzaminacyjną wynosi mk. 60.
Słowo Pomorskie, czerwiec 1921 r.

***

W dniu dzisiejszym Konserwatorjum zakończyło swoją przeprowadzkę do lokalu, położonego na parterze domu, w którym dawniej przebywało, czyli że nie zostało przeniesione, jak było zamierzonem pierwotnie do innej dzielnicy miasta, a mieści się nadal w domu nr 16 przy ul. Chełmińskiej. Mając w nowym lokalu mniejszą niż w poprzednim ilość pokoi konserwatorium jednak zyskuje na pojemności każdego pokoju i na zewnętrznym ich wyglądzie, gdyż lokal na parterze jest o wiele lepiej i porządniej utrzymany niż I-sze piętro, które niegdyś było siedzibą urzędu rozdzielczego. Dzięki przeróbkom na które zgodził się i pokrył finansowo Magistrat udało się nie tylko nie zwężać programu ale nawet przeciwnie rozszerzyć go zgodnie z zamierzonemi przez kierownictwo planami: przybyła jeszcze jedna klasa fortepianu, klasa wiolonczeli a od 1-go października przybywa klasa ensembl`owa. Tak więc konserwatorjum obecnie posiada: 4 klasy fortepianu, 2 klasy skrzypiec, 1 klasę wiolonczeli, 1 kl. śpiewu. 1 kl. gimnastyki rytmicznej, 1 kl. teorji muz. 1 kl. harmonji, 1 kl. historji muz. 1 kl. historji sztuki. Ilość uczni konserwatorium dobiega obecnie 110-ciu. W sezonie bieżącym daje się zauważyć bardzo intensywny dopływ uczących się z okolicy: do konserwatorjum przyjeżdżają z kilkunastu miejscowości okolicznych stosunkowo nawet dość od Torunia oddalonych jak np. Włocławek lub Wąbrzeźno.

Zapisy do konserwatorjum na 1-szy października są przyjmowane w dalszym ciągu. Kancelarja konserwatorjum (Chełmińska 16 parter) udziela informacyj od 6—7-ej wieczorem.
Słowo Pomorskie, sierpień 1925


Zdjęcie z lat 60-tych XX w.

100_16_0_chelminska_16.jpg

Komentarz do “Z Konserwatorjum Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego

  1. Cieszę się z tego (chociaż mnie słoń nadepnął na ucho),że jest kontynuacja tradycji uczenia muzycznego w Toruniu.Piękna muzyka trafia nawet do tak „utalentowanych” jak niżej podpisany.
    Stanisław

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *