Zmiana prądu starego na zmienny

Niewystarczalność produkcji przy prądzie stałym. Dotychczasowe motory nie nadają się do prądu zmiennego. Posiadacze motorów będą nadal otrzymywać prąd stały.

*

Na skutek silnego przeciążenia sieci i maszyn prądu stałego, zarząd elektrowni i gazowni miejskiej w Toruniu został zmuszony przystąpić do radykalnego zaradzenia złemu przez budowę zupełnie nowej sieci z transformatorami, do której to budowy przystąpił już w październiku br.
Stan odziedziczony po Niemcach przedstawiał się w ten sposób, że na pokrycie zapotrzebowania 660 KV elektrownia posiadała maszyny, wytwarzające maksymalnie 600 KV, przyczem brak był zupełny rezerw, bo istniejącej baterji akumulatorów nie można fachowo poważnie uważać za rezerwę.
Sieć kablowa prądu stałego, łatana prawie co 2 m i pogniła wymaga dziś tak kosztownej konserwacji, że wypada drożej niż amortyzacja łącznie z oprocentowaniem nowej sieci.
Elektrownia i gazownia miejska w Toruniu, rozwiązując trudny technicznie i finansowo problem, poszła w kierunku wskazań najnowszej elektrotechniki, zmieniając razem z siecią system prądu ze stałego na zmienny i unifikując w ten sposób system prądu dla całego Torunia z przedmieściami, dotychczas bowiem część miasta miała prąd stały, a część — zmienny.
Zmiana systemu prądu pociąga za sobą konieczność przerobienia złączy mieszkaniowych, które elektrownia przerabia na własny koszt. Konsumenci, zużywający energję do światła, nie odczują zupełnie przejścia na prąd zmienny, gdyż każda żarówka żarzy się również dobrze stałym jak i zmiennym prądem, natomiast motory prądu stałego nie nadają się do ruchu prądem zmiennym. W celu przyjścia z pomocą konsumentom, posiadającym motory prądu stałego, elektrownia będzie nadal, do już zainstalowanych motorów prądu stałego, dostarczać prąd stały, jednakże bez odpowiedzialności za pewność ruchu, oraz po cenach wyższych, aniżeli prąd zmienny.
Z powodu wspomnianego przeciążenia urządzeń prądu stałego elektrownia była zmuszoną wstrzymać dalsze dołączanie nowych instalacyj na prąd stały.
Słowo Pomorskie, grudzień 1928 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *