Regulacja Miasta

W wykonaniu uchwał Rady miejskiej o połączeniu Rynku Staromiejskiego i Przedmieściem Bydgoskiem rozpoczęto już prace, zmierzająca do wyprostowania i przedłużenia ul. Szopena aż do gmachu Banku Polskiego. Obecnie rozkopywany jest wał na północnej stronie ul. Szopena, obok dawnej… [więcej »]

Zmiana chodnika na ul. Szerokiej

Na ul. Szerokiej są obecnie dokonywane prace nad zmianą chodników: płyty kamienne, z jakicj zrobione są chodniki na Szerokiej są wyjmowane i zużyte mają być na chodniki na szosie Chełmińskiej. Na Szerokiej mają być ułożone chodniki z fazów… [więcej »]

Prośba o drzewa

Obywatele z ul. Kościuszki apelują za naszem pośrednictwem do magistratu, by zechciał posadzić lipy na ul. Kościuszki na miejsce tych które z różnych powodów wyginęły, ulica zaś w tych miejscach świeci pustkami W miastach, czy wogóle w osiedlach… [więcej »]

Czy bojówki w Toruniu?

Podoficerowie nazywają nas „mordami pruskiemi”. Wczoraj w piątek ok. godz. 23:45 szli ulicą Małe Garbary dwaj posterunkowi policji Brygier i Małecki, nie pozostający w owej chwili na służbie. Przy rozmijaniu się na chodniku z 3-ma podoficerami, zlekka podchmielonymi,… [więcej »]

Zmiana warty głównej z muzyką

Komendant garnizonu toruńskiego podaje do publicznej wiadomości, że od niedzieli dnia 9 maja zmiana warty głównej z orkiestra 63 pp. odbywa się w każdą niedzielę i każde święto o godz. 1 w południe. Orkiestra odegra przy tem na… [więcej »]

Nowe wozy tramwajowe

Wczoraj we wtorek 29 grudnia zostały wyładowane na dworcu mokrzańskim nadeszłe z Norymbergi 2 nowe wozy tramwajowe i przewiezione do remizy przy ul. Sienkiewicza. W najbliższych dniach spodziewane jest nadejście następnych 2-ch nowych wozów, poczem będzie mógł być… [więcej »]

Kłopotliwe sąsiedztwo

O spokój mieszkańców ulic w pobliżu dworca miejskiego. Od kilku dni już napływające skargi mieszkańców ulic Piastowskiej, Kazimierza Jagiellończyka i Poniatowskiego, sypią się na stół redakcyjny coraz to liczniej. Możeby ktoś z czytelników przypuszczał, że na przejeżdżające opodal… [więcej »]

Szanuj zieleń

Obywatelstwu oddano w opiekę ogrody i parki miejskie w praktyce. W licznych miejscach naszych parków i ogrodów w tych dniach przeprowadzono roboty, mające na celu upiększenie tych zakątków. Przestrzenie piaszczyste pokryto humusem i posiano trawę. Zamiast przeszkodzić, publiczność… [więcej »]

Upiększenie ulicy Mickiewicza przy koszarach Poniatowskiego

Dziwne zwyczaje zaczynają zaprowadzać w naszem mieście. Jedni suszą bieliznę przy drogach i placach publicznych, inni czynią to w oknach koszar tuż przy ulicy, w obecnej porze dość ożywionej. Oko przechodnia obserwującego przez cały czas swej przechadzki śliczne… [więcej »]