Wymiana terenów między miastem a wojskiem

W roku 1920 już gmina m. Torunia za zgodą władz wojskowych podjęła praca około rozbiórki fortyfikacyj, mając na względzie przede wszystkiem zatrudnienie licznych rzesz bezrobotnych. Prace te mniej lub więcej intensywnie prowadzone były do jesieni roku 1923. Prace… [więcej »]

Wkroczenie Wojsk Polskich do Torunia

Wiadomość o dniu objęcia Pomorza przez wojska polskie, wywołała powszechną radość i podnieciła znużony już długim oczekiwaniem zapał do prac przygotowawczych, aby godnie przyjąć naszych wybawców. Brały w tem udział wszystkie zrzeszenia, organizacje, cechy i towarzystwa polskie (było… [więcej »]

Plac Teatralny

Nareszcie usunięte zostaną szpecące plac Teatralny szopy, w których mieszczą się wozownie wojskowe i rozpoczną się w tem miejscu prace wstępne przy zakładaniu fundamentów pod gmach urzędu wojewódzkiego, który stanie wzdłuż ul. szosa Chełmińska, po lewej stronie (od… [więcej »]

Zamach na lasek miejski

Jak wiadomo, utworzyła się w Toruniu kooperatywa mieszkaniowa urzędników i oficerów, mająca na celu pobudowanie dla swych członków mieszkań — domów. (…) Jednakowoż nie możemy się pogodzić z jednem, że kooperatywa ta ma otrzymać jako teren do budowy… [więcej »]

Pierwsze w Toruniu polskie koszary

Koszary 4 pułku lotniczego w 1930 r. (…) W sobotę, dnia 4 bm. o godz. 11-ej przed południem odbyło się założenie kamienia węgielnego pod budowę koszar 4 pułku lotniczego. Na uroczystości obecni byli: zastępca dowódcy okr. korp. gen…. [więcej »]

Przykre sąsiedztwo lotniska

Do Szanownej Redakcji Słowa Pomorskiego Większe grono obywateli z przedmieścia Bydgoskiego uprasza Szanowną Redakcję o łaskawe zwrócenie w swem cennem piśmie uwagi na to, że samoloty 4 pułku lotniczego już od godz. 3-ej z rana bez przerwy uprawiają… [więcej »]

Hala balonowa, balony, sterowce

Hala balonowo-sterowcowa i sterowiec gotujący się do startu. Zdjęcie przed 1914 r.   Plan portu sterowcowo-balonowego w okresie międzywojennym Kazimierz Sławiński, Lotnisko toruńskie 1920-1945 1. hala sterowcowa 2. garaże 3. magazyn balonów 4. wytwórnia wodoru 5. pomnik poległych… [więcej »]

Czy bojówki w Toruniu?

Podoficerowie nazywają nas „mordami pruskiemi”. Wczoraj w piątek ok. godz. 23:45 szli ulicą Małe Garbary dwaj posterunkowi policji Brygier i Małecki, nie pozostający w owej chwili na służbie. Przy rozmijaniu się na chodniku z 3-ma podoficerami, zlekka podchmielonymi,… [więcej »]

Zmiana warty głównej z muzyką

Komendant garnizonu toruńskiego podaje do publicznej wiadomości, że od niedzieli dnia 9 maja zmiana warty głównej z orkiestra 63 pp. odbywa się w każdą niedzielę i każde święto o godz. 1 w południe. Orkiestra odegra przy tem na… [więcej »]

Kłopotliwe sąsiedztwo

O spokój mieszkańców ulic w pobliżu dworca miejskiego. Od kilku dni już napływające skargi mieszkańców ulic Piastowskiej, Kazimierza Jagiellończyka i Poniatowskiego, sypią się na stół redakcyjny coraz to liczniej. Możeby ktoś z czytelników przypuszczał, że na przejeżdżające opodal… [więcej »]