Afera hotelu „Rzymskiego” przed sądem

WÅ‚aÅ›ciciel i portjer skazani na wiÄ™zienie W piÄ…tek, 7 bm., po dwudniowej rozprawie, która toczyÅ‚a siÄ™ przy drzwiach zamkniÄ™tych przed sÄ…dem okrÄ™gowym w Toruniu przeciwko wÅ‚aÅ›cicielowi hotelu „Rzymskiego” przy Rynku Nowomiejskim Ludwikowi SoÅ‚tysiakowi i portjerowi tego hotelu Józefowi… [więcej »]

Znowu oszustwo „na kopertę”

Naiwna niewiasta daÅ‚a siÄ™ „nabrać” sprytnym naciÄ…gaczom. P. Sabina Palestrantowa z Lubicza Lipnowskiego przybyÅ‚a do Torunia w celu dokonania wymiany dolarów na zÅ‚ote. W chwili, kiedy otrzymaÅ‚a w kasie „Vereinsbanku” sumÄ™ w zÅ‚otych w zamian za dolary, zbliżyÅ‚a… [więcej »]

Migawki sÄ…dowe

„ProszÄ™ o wyrok Å›mierci i dożywotnie wiÄ™zienia”… . W kuluarach sÄ…du grodzkiego w Toruniu znani sÄ… dwaj specjaliÅ›ci od kradzieży tak zwanych „na zgubę” i to: Franciszek Majewski i StanisÅ‚aw WiÅ›niewski z GrudziÄ…dza. Obaj już karani za podobne… [więcej »]

Bagno moralne w małych lokalikach

Co wykazaÅ‚a pewna rozprawa w toruÅ„skim SÄ…dzie OkrÄ™gowym? Wczoraj 10 bm. przed sÄ…dem okrÄ™gowym w Toruniu we wzmocnionym skÅ‚adzie pod przewodnictwem wiceprezesa SO p. Krupki odbyÅ‚a siÄ™ rozprawa przeciwko Stefanii GumiÅ„skiej, przebywajÄ…cej obecnie w wiÄ™zieniu toruÅ„skiem, oskarżonej o… [więcej »]

NIEBYWAŁA AFERA KRYMINALNA W TORUNIU

Dzielna niewiasta zdemaskowaÅ‚a szantażystów Zagadkowy telefon Przy ul. Prostej 16 znajduje siÄ™ hurtownia towarów kolonialnych pod firmÄ… Napiórkowski. Po Å›mierci przed dwoma laty Å›p. Napiórkowskiego, wÅ‚aÅ›ciciela firmy, przedsiÄ™biorstwo prowadzi córka zmarÅ‚ego Tekla. W Å›rodÄ™, 24 bm. w godzinach… [więcej »]

Morderstwo na moście

Wczorajszej niedzieli z rana znalazÅ‚ stróż mostu kolei żelaznej na tymże moÅ›cie i to tuż przy budujÄ…cych siÄ™ wieżach portalowych na lewym brzegu WisÅ‚y, poranionego, w kaÅ‚uży krwi wÅ‚asnej leżącego i dogorywajÄ…cego czÅ‚owieka. Nieszczęśliwy zdoÅ‚aÅ‚ już tylko wypowiedzieć… [więcej »]

Bandyci w Toruniu

Sensacja a la „Tajemnice Nowego Jorku”. — Metamorfoza opryszków na panów z „beau monde’u”,— PozostaÅ‚o tylko wykÄ…pać siÄ™. — Ptaszki w potrzasku. — Strzelanina, — PadÅ‚o ok. 40 strzałów. — Zuchwalstwo opryszków. 4 osoby ranne. Nasze spokojne zazwyczaj… [więcej »]

Jak sprytny złodziej-Iinoskoczek okradał magazyn Urzędu Skarbowego w Toruniu

Niezwykle bezczelny i systematyczny sposób kradzieży wykombinowaÅ‚ sobie niejaki Jan Barczak, 19-letni robotnik, zam. Pod KrzywÄ… Wieżą 16. W pobliżu jego mieszkania przy ul. RabiaÅ„skiej 22 mieÅ›ci siÄ™ skÅ‚adnica UrzÄ™du Skarbowego, w której przechowuje siÄ™ rozmaite przedmioty, zajÄ™te… [więcej »]

Nieudany występ „blaszkarzy”

DostaÅ‚o siÄ™ im po półtora roku wiÄ™zienia – Czy plaga „blaszkarstwa” zniknie?   IstnÄ… plagÄ… Torunia sÄ… sprytni wydrwigrosze, uprawiajÄ…cy gry szczęścia w tzw. „trzy blaszki”. Szczególnie w niedziele i Å›wiÄ™ta w ustronnych miejscach spacerowych na przedmieÅ›ciach spotkać… [więcej »]

Piękny regestr ogłasza

nasza policya o swojej czynnoÅ›ci w upÅ‚ynionym marcu. WyÅ›ledziÅ‚a 22 kradzieże, 1 uszkodzenie drzew, 1 przeniewierstwo, 1 uszkodzenie cudzej wÅ‚asnoÅ›ci, 4 rajfurstwa; aresztowaÅ‚a: 38 nierzÄ…dnic, 17 pijanych, 32 żebraków, 46 osób bez dachu, 23 haÅ‚aÅ›ników ulicznych. GoÅ›ci zameldowano… [więcej »]