Poczta peronowa na dworcu

Pożyteczna ta innowacja niewÄ…tpliwie zdobÄ™dzie powszechne uznanie Z dniem wczorajszym na dworcu Głównym (PrzedmieÅ›cie) w Toruniu zaprowadzono bardzo ciekawÄ… innowacjÄ™, która prawdopodobnie spotka siÄ™ z uznaniem szerokiego ogółu. Jest to tzw. „peronowy urzÄ…d pocztowy”. Polega to na tem,… [więcej »]

Co to za budynek?

„Toruń szkolna”

Na dworcu kolejowym przy ul, Sienkiewicza widnieje w dalszym ciÄ…gu napis, wymieniony w tytule, jakkolwiek ul. Szkolnej dawno już niema. W dodatku zestawienie tych dwóch wyrazów jest pod wzglÄ™dem gramatycznym bÅ‚Ä™dne, podobnie jak „ToruÅ„ północ”. Czyby Dyrekcja kolejowa… [więcej »]

Gdzie znajduje siÄ™ ten budynek?

Dworzec autobusowy

(…) ToruÅ„ski dworzec autobusowy, to stacja benzynowa i tablica z rozkÅ‚adem jazdy. Nie jest to wÅ‚aÅ›ciwie dworzec, lecz miejsce postoju. W Toruniu wybudowanie dworca autobusowego jest niezmiernie palÄ…cÄ… kwestjÄ…. Przemawia, za tem caÅ‚y szereg wzglÄ™dów, jak wygoda pasażerów,… [więcej »]

Dworzec Miasto

Dworzec Toruń Miasto na początku XX wieku i w XXI wieku