Srebrne gody tramwajów elektrycznych w Toruniu

W dniu 1-go lutego rb. — upÅ‚ynęło 25 lat od pojawienia siÄ™ na ulicach naszego grodu pierwszego tramwaju elektrycznego. Ruch tramwajowy wprawdzie zapoczÄ…tkowany zostaÅ‚ w Toruniu na 6 lat wczeÅ›niej, lecz siÅ‚Ä… pociÄ…gowÄ… wówczas byÅ‚y konie. Za czasów… [więcej »]

Tramwaj na Jakóbskie przedmieście pobiegnie jeszcze w tym roku.

NajwiÄ™ksza bolÄ…czka mieszkaÅ„ców Jakóbskiego przedmieÅ›cia — brak komunikacji ze Å›ródmieÅ›ciem — nareszcie przejdzie do historji. PodjÄ™te w zeszÅ‚ym roku prace nad nowem poÅ‚Ä…czeniem Jakóbskiego ze Å›ródmieÅ›ciem, nad WisÅ‚a w tym roku zostanÄ… ukoÅ„czone, wobec czego staÅ‚a siÄ™ aktualna… [więcej »]

Metalowy detal

Do czego służył i gdzie się znajduje ?

Trochę o dorożkach

* Więcej o przepisach w sprawie dorożkarstwa: Rozporządzenie policyjne w sprawie dorożkarstwa w mieście Toruniu.

Tory tramwajowe

Na jakie ulicy kładzione są te tory?

Straszny wypadek

Dzisiaj rano o godz. 6 tramwaj, jadÄ…cy z bydgoskiego przedmieÅ›cia wykoleiÅ‚ siÄ™ w samej bramie bydgoskiej, uderzajÄ…c z takÄ… siÅ‚Ä… o mur, że część sklepienia runęła. Szkody materialne spowodowane wypadkiem sÄ… o tyle nieznaczne, że brama bydgoska i… [więcej »]

Zmiany w ruchu tramwajów

Od niedzieli 1 bm. tramwaje kursujÄ… już podÅ‚ug nowo ustalonego porzÄ…dku. Na Bydgoskiem przedmieÅ›ciu kursujÄ… obecnie trzy linje tramwajowe nr 1, 2 i 3. Obecnie wiÄ™c pragnÄ…cy dostać siÄ™ z Bydgoskiego na Mokre lub CheÅ‚miÅ„skie nie potrzebuje przesiadać… [więcej »]

Katastrofa na dworcu Toruń-Przedmieście

Wagon spadÅ‚ z wiaduktu. W nocy z soboty na niedzielÄ™ 24 bm. na dworcu ToruÅ„ — PrzedmieÅ›cie zestawiano skÅ‚ad pociÄ…gu wÄ™glowego w iloÅ›ci 75 wagonów. Gdy caÅ‚y pociÄ…g już byÅ‚ zestawiony, okoÅ‚o godz. 2:40 rano, w czasie cofania… [więcej »]

Tramwaje przed teatrem

Dyrekcja Teatru Pomorskiego podaje do wiadomoÅ›ci, że dziÄ™ki uprzejmoÅ›ci dyrekcji tramwajów miejskich, poczÄ…wszy od dnia dzisiejszego oczekiwać bÄ™dÄ… po każdej premjerze i drugiem przedstawieniu danej sztuki tudzież w soboty i dni Å›wiÄ…teczne dwa tramwaje na Bydgoskie przedmieÅ›cie i… [więcej »]

Reorganizacja ruchu tramwajowego

W zwiÄ…zku z zaprowadzeniem 7,5 minutowego ruchu tramwajowego i koniecznoÅ›ciÄ… skrócenia do minimum postoju wagonów na przystankach — zarzÄ…d tramwajów zamierza wprowadzić inowacjÄ™ na wzór wiÄ™kszych miast, polegajÄ…cÄ… natem, że publiczność wysiadać bÄ™dzie wyÅ‚Ä…cznie przez pomost przedni, natomiast… [więcej »]