Mury obronne

Co tu teraz jest?

Dawny widok

Jaka to ulica?

Fragment Starówki

Co przedstawia ten fragment panoramy Starego Miasta?

Bar Express

Gdzie był?

Granica

Ulica dzieląca Stare i Nowe Miasto. Nazywa się …?

Kamienica z aniołem

Przy jakiej ulicy znajduje się ta kamienica?

Sprzęt oświetleniowy

Przy jakiej ulicy był ten sklep?

Gdzie są te ozdoby?

Zegarmistrz

Przy jakie ulicy był ten zakład zegarmistrzowski?

Co to za ulica?