Gdzie są te okna?

Księgarnia

W tym miejscu księgarnia istniała ponad 100 lat. Branża zmieniła się dopiero po 1989 r. Gdzie to jest?

Ukwiecone okna

Przy jakie ulicy można je zobaczyć?

Rok 1982

Fragment jakiej ulicy wtedy tak wyglądał?

Gdzie to było?

Właściwie kamienica stoi nadal „trochę” odremontowana…

Jaka to ulica, a

w zasadzie dwie ?

Drzewo

U zbiegu jakich ulic stoi to drzewo?

Uroczystość

Gdzie i z jakiej okazji odbywał się ten przegląd kompanii honorowej?

Jakie ulice

można zidentyfikować na tym zdjęciu?

Portal

Gdzie znajduje się ten portal?