Ucieczka jeńców francuskich

ToruÅ„, 5 czerwca. W nocy z soboty na niedzielÄ™ okoÅ‚o godziny 2-ej rano zbudziÅ‚a mieszkaÅ„ców tutejszych trÄ…bka, która siÄ™ wielu zdawaÅ‚a być trÄ…bkÄ… ogniowÄ…, byÅ‚ to tymczasem sygnaÅ‚ na alarm. Rozruch zrobiÅ‚ siÄ™ w mieÅ›cie niemaÅ‚y, wielu powychodziÅ‚o… [więcej »]

Uroczystość

Gdzie i z jakiej okazji odbywał się ten przegląd kompanii honorowej?

Pierwszy samochód w Toruniu

. Obrazek niniejszy wyobraża samochód, który jako pierwszy tego rodzaju wóz mechaniczny ukazaÅ‚ siÄ™ na ulicach Torunia w roku 1905. Sensacja byÅ‚a olbrzymia, gdy „samochód” wjechaÅ‚ na St. Rynek. UtworzyÅ‚o siÄ™ olbrzymie zbiegowisko, ludzie przystawali na ulicach, szeroko… [więcej »]

Car Aleksander przejazdem…

ToruÅ„, 30 wrzeÅ›nia 1868 r. Wczoraj po poÅ‚udniu po godzinie czwartej, jak nam powiadano, pÄ™dziÅ‚y dwie lokomotywy w biegu najszybszym z pociÄ…giem szeÅ›ciu wagonów przez Majdan za WisÅ‚Ä…, ku Aleksandrowu, wiozÄ…c cara Aleksandra z jego orszakiem z Poczdamu… [więcej »]