Marszałek Rydz-Śmigły honorowym obywatelem Torunia

W poniedziałek dnia 20 czerwca 1938 r. o godz. 10 przed południem odbyło się na dziedzińcu ratusza toruńskiego uroczyste posiedzenie rady miejskiej, podczas którego prezydent miasta Leon Raszeja dokonał uroczystego aktu wręczenia dyplomu obywatela honorowego miasta p. marsz…. [więcej »]

Marsz. J. Piłsudski – niedoszły patron ulicy

Posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 7 listopada br., które można by uważać za nadzwyczajne, bowiem zwołane zostało w trybie przyspieszonym, zawierało tylko trzy punkty porządku obrad i trwało niespełna pół godziny. Pierwszym i najważniejszym punktem obrad była sprawa… [więcej »]