Marszałek Rydz-Śmigły honorowym obywatelem Torunia

W poniedziaÅ‚ek dnia 20 czerwca 1938 r. o godz. 10 przed poÅ‚udniem odbyÅ‚o siÄ™ na dziedziÅ„cu ratusza toruÅ„skiego uroczyste posiedzenie rady miejskiej, podczas którego prezydent miasta Leon Raszeja dokonaÅ‚ uroczystego aktu wrÄ™czenia dyplomu obywatela honorowego miasta p. marsz…. [więcej »]

Marsz. J. PiÅ‚sudski – niedoszÅ‚y patron ulicy

Posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 7 listopada br., które można by uważać za nadzwyczajne, bowiem zwoÅ‚ane zostaÅ‚o w trybie przyspieszonym, zawieraÅ‚o tylko trzy punkty porzÄ…dku obrad i trwaÅ‚o niespeÅ‚na pół godziny. Pierwszym i najważniejszym punktem obrad byÅ‚a sprawa… [więcej »]