Marszałek Rydz-Śmigły honorowym obywatelem Torunia

W poniedziałek dnia 20 czerwca 1938 r. o godz. 10 przed południem odbyło się na dziedzińcu ratusza toruńskiego uroczyste posiedzenie rady miejskiej, podczas którego prezydent miasta Leon Raszeja dokonał uroczystego aktu wręczenia dyplomu obywatela honorowego miasta p. marsz…. [więcej »]

Próba obrony przeciwlotniczej w Toruniu

Na wypadek ataku lotniczego Celem pouczenia ludności, wzorem innych państw, przeprowadzone zostanie w najbliższym czasie ćwiczenie obrony przeciwlotniczej na terenie Torunia. O grożącym ataku lotniczym ludność powiadomiona zostanie: gwizdem syreny, która daje znak — alarm (jeden krotki i… [więcej »]

Odparcie Szwedów z pod Torunia – inna wersja

(…) W pamiętny dzień 16 lutego r. 1629 miano wieszać, za bezwstydne okradzenie patrycjusza toruńskiego, włóczęgę szwedzkiego, zwanego Szwedką. Skazaniec był już u szczytu drabiny, nad którą wisiała złowroga pętla, i raz jeszcze spojrzał na ziemię, by się… [więcej »]

Odparcie Szwedów z pod Torunia

Zapomniana rocznica 16 lutego Ku pokrzepieniu ducha Toruńczyków, warto wspomnieć dawne dzieje. Trzysta lat temu z górą Szwedzi wpadają na Pomorze, a w pośpiesznym marszu dążą do Torunia. Niebezpieczeństwo wielkie, bo na czele hufców sam feldmarszałek Wrangel. Dziwnemu… [więcej »]

Odsłonięcie pomnika lotników

W niedzielę 5 bm. na terenie lotniska 4 p. lotniczego odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika tragicznie poległych lotników 4 p. lotn. Mszę polową przed pomnikiem odprawił ks. dziekan Sienkiewicz, który też wygłosił podniosłe przemówienie, poczem dokonał poświęcenia pomnika…. [więcej »]

Wieża wodna w Miasteczku Garnizonowym

Wraz z rozbudową zespołu koszarowego zwanego Barackenlager, otaczającego toruński poligon, postanowiono zadbać o to, by stacjonujący tam żołnierze mieli łatwy dostęp do bieżącej wody. Aby sprostać temu zadaniu, na usypanym pagórku zbudowano wieżę wodną, zapewniającą odpowiednie ciśnienie w… [więcej »]

Strzelcy toruńscy na Zamku

We wtorek 6. bm. nocnym pociągiem wyjeżdża do Warszawy delegacja Toruńskiego Bractwa Strzeleckiego (Kurkowego), która w środę 7 bm. o godz. 11:30 przyjęta będzie na Zamku na specjalnej audjencji przez p. Prezydenta Rzplitej. Delegacja, w której skład wchodzą… [więcej »]

Gdzie są te schody?

Pierwszemu poległemu w obronie Pomorza

W 7-ą rocznicę wyzwolenia. Obecna chwila na Pomorzu przypomina nieco czasy walki z osławionym „Grencszucem”. Jak wtedy tak i dziś wola Pomorza stawia się hardo przeciw bezczelności niemieckiej oraz tym wewnętrznym próbom, które w postaci obłudnej czy jawnej… [więcej »]

Afera szpiegowska Piątka i Urbaniaka

Jedna z największych afer niemieckich na Pomorzu (i na terenie Polski w ogóle) w latach dwudziestych dotyczyła szpiegowskiej działalności dwóch młodszych oficerów, Piątka i Urbaniaka. Porucznik Piątek, człowiek pozbawiony charakteru, lekkoduch, prowadzący rozrzutny i hulaszczy tryb życia, poszukiwał… [więcej »]