Marsz. J. Piłsudski – niedoszły patron ulicy

Posiedzenia Rady Miejskiej w dniu 7 listopada br., które można by uważać za nadzwyczajne, bowiem zwołane zostało w trybie przyspieszonym, zawierało tylko trzy punkty porządku obrad i trwało niespełna pół godziny.
Pierwszym i najważniejszym punktem obrad była sprawa nadania jednej z ulic Torunia nazwy imienia ministra spraw wojskowych marsz. Józefa Piłsudskiego, tudzież wniosek o nadanie ministrowi spraw wojskowych honorowego obywatelstwa m. Torunia. Oba te wnioski stoją oczywiście w związku z 10-tą rocznicą odzyskania niepodległości. Pierwszy z nich wpłynął z inicjatywy wojskowo-obywatelskiego komitetu obchodu rocznicy, który to komitet zwrócił się do magistratu z odpowiednią propozycją. Magistrat do wniosku tego przychylił się i uchwalił nazwać ulicę Jagiellońską i jej przedłużenie (część ul. Przy Kaszowniku) aż do Grudziądzkiej „Ulicą Józefa Piłsudskiego”. Połączone wydziały administracyjny i finansowy wniosek ten odrzuciły, w zamian zaproponowały nadać p. ministrowi spraw wojskowych obywatelstwo honorowe m. Torunia. Oba więc wnioski – magistratu i wydziałów – znalazły się pod obradami Rady Miejskiej.
Po zreferowaniu przez p. Antczaka przystąpiono bez dyskusji do głosowania. Aby dać możność swobodnego wypowiedzenia się Radzie, na wniosek jednego z radnych uchwalono jednogłośnie głosować tajnie (kartkami).
W głosowaniu nad pierwszym wnioskiem (o nazwę ulicy) na 35 głosujących oddano: 5 kartek „tak”, 25 – „nie” i 5 pustych.
Przy drugim wniosku (o nadanie obywatelstwa) na 36 kartek oddano: 14 „tak”, 18 „nie” i 4 puste. Obydwa wnioski wobec tego upadły.
Słowo Pomorskie, listopad 1928

Komentarze do “Marsz. J. Piłsudski – niedoszły patron ulicy

  1. Można było z tym poczekać te 60lat i bez kłopotów załatwić sprawę a nawet wybudować odpowiedni pomnik.

  2. Trochę czasu minęło i jest patronem nie uliczki ale jak na razie jedynego mostu w Toruniu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *