Toruń – miasto w kwiatach

Przed wielkim pokazem ogrodniczym w „Tivoli” Wcześniej jeszcze zanim Rousseau domagał się powrotu człowieka na łono natury i zanim modnem było, że możne rodziny mieszczańskie posiadały swoje wille poza stałem miejscem zamieszkania, obywatele toruńscy już poza bramami miasta… [więcej »]

Sowińskiego czy Chłopickiego

http://przystanektorun.pl/lokalizacja,19,pl.html http://przystanektorun.pl/kontakt,18,pl.html oraz

To nie zagadki a prośba

dzidka-torun o pomoc w identyfikacji  zdjęć z domowego archiwum

Z Rady miejskiej m. Torunia

Posiedzenie 29 stycznia 1930 (…) Na parceli położonej przy ul. Kraszewskiego (za laskiem przy ul. Słowackiego) pobudowali domy mieszkalne radca wojew. P. Wiśniewski, poster, policji p. Lewandowski i inni. Domy te są już wykończone i zamieszkałe nie mają… [więcej »]

Zagadnienie regulacji Torunia

Toruń znajduje się w bardzo szczęśliwych warunkach, jeżeli chodzi o możliwości regulacji. Przede wszystkiem prawie 50% terenu w części objętej obecną zabudową jest niezabudowanych, dzięki czemu jest ułatwiona możność przeprowadzenia nowych ulic, zakładania nowych placów, zieleńców itp. Natomiast… [więcej »]

Sprawa rozbudowy miasta

Czy wolno budować przy ulicach nieurządzonych? W drodze wyjątku magistrat pozwala na to. Przepis artykułu 410 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16. 2. 1928 r. o prawie budowlanem przewiduje możność ustanowienia w drodze przepisów miejscowych zakazu wznoszenia budynków… [więcej »]

Wybryk szofera

Ulica Mostowa nie ma szczęścia do drzew. W czasie pamiętnej mroźnej zimy r. 1928/29 wszystkie niemal niedawno posadzone tam drzewa (lipy), do których piękne kosze żelazne ofiarował p. Bronisław Hozakowski, wymarły. Posadzono na ich miejsce akacje kuliste, ale… [więcej »]

Gigantyczny plan „czterolatki” toruńskiej

Urządzenie portu wiślanego i basenu pływackiego — Nowa gazownia i szpital centralny Podczas ostatniego posiedzenia rady miejskiej p. prezydent Raszeja podał zarys gigantycznego planu „czterolatki” toruńskiej. Wobec wielkiego zainteresowania, jakie sprawa ta wzbudziła w całym społeczeństwie, podajemy szczegółowy… [więcej »]

Zamiast parostatku łódź spacerowa

Kilka razy poruszaliśmy na łamach naszego pisma sprawę uruchomienia przez Wisłę parostatku osobowego, który od dziesiątków lat kursował. Był to tani środek komunikacyjny, z którego nawet mniej zamożni korzystali. Firma Dittmann, której własnością były parostatki ustawiła już nawet… [więcej »]

Próba obrony przeciwlotniczej w Toruniu

Na wypadek ataku lotniczego Celem pouczenia ludności, wzorem innych państw, przeprowadzone zostanie w najbliższym czasie ćwiczenie obrony przeciwlotniczej na terenie Torunia. O grożącym ataku lotniczym ludność powiadomiona zostanie: gwizdem syreny, która daje znak — alarm (jeden krotki i… [więcej »]