Jakie dwie funkcje? (2 podpowiedzi)

Ten budyneczek na Bulwarach spełniał dwie funkcje. Jakie?

Druga funkcja ziązana jest XIX-wiecznymi umocnieniami obronnymi. Z kreśleniem planów tychże.

limnigraf.jpg

pegel.jpg

Komentarz do “Jakie dwie funkcje? (2 podpowiedzi)

  1. to jest
    limnigraf, czyli wodowskaz rejestrujący (wg. słownika wyrazów obcych). Jedną z jego funkcji określa wiec nazwa. Po niemiecku nazywał się der Pegel i spełniał funkcje punktu odniesienia przy pomiarach wysokości położenia fortyfukacji.
    PS. Mój kolega twierdzi, że Pegel to bardziej przyjazna nazwa niż limnigraf. I to obce słowo i to, a wymówić łatwiej