Nabytek

Pan Bułakowski, właściciel handlu bławatnego w Toruniu, nabył kamienicę przy ulicy Szerokiej, w której mieściła się dotychczas kaplica kalwińska, za 18110 tal. Z świątyni kalwińskie, zrobi p. Bułakowski świątynię Merkuryusza, przenosząc do nabytego domu swój handel. Co się to dzieje w tym czasie zmateryalizowanym! Zawsze przecież zamienienie kaplicy kalwińskiej, której sekta ta pozbyła się przez licytacją, na sklep handlowy nie będzie tak raziło jak owo w Gniewie zamienienie cmentarza protestanckiego na świńskie targowisko. Co do nas, życzymy nawet p. Bułakowskiemu, aby w nowym sklepie jego nie tylko Merkury znalazł godną świątynią, lecz aby i Plutos obrał go sobie za miły przybytek. Rozumie się, że do przeniesienia handlu p. Bułakowskiego jeszcze bardzo daleko, bo wprzód trzeba przebudować nabytą kamienicę. — Przy sposobności wypada nam naprawić dość dawno już peceatum ommissionis. Przepomnieliśmy bowiem czasu swego donieść, że i p. dr A. Donimirski, dyrektor Banku tutejszego, nabył na własność swoją nieruchomość przy ulicy Mostowej, składającą się z kamienicy i czterech spichrzów; cena kupna była, jeśli się nie mylimy, coś około 28000 tal. — Z napływowego żywiołu polskiego w Toruniu, tj. nie z pomiędzy Polaków tu z rodzonych i dorosłych, pięć przeto osób w niedługim czasie okupiło się w Toruniu, mianowicie pp. Mazurkiewicz, Olszewski i Raciniewski, wszyscy trzej kupcy korzenni, a teraz pp. Donimirski i Bułakowski.

Gazeta-Toruńska, marzec 1875

Kamienica p. Bułakowskiego, to obecnie Szeroka 18, a p. Donimirskiego, Mostowa 11

Komentarz do “Nabytek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *