Otwarcie szkoły wywiadowców

Otwarcie szkoły zawodowej dla wywiadowców Policji Państwowej

W dniu 10 bm. po uroczystem nabożeństwie celebrowanem przez ks. prob. Wysińskiego w gmachu dla Policji Państwowej przy ul. Szpitalnej 6 odbyło się uroczyste otwarcie pierwszych w Polsce tego rodzaju kursów przeznaczonych ściśle dla funkcjonariuszy służby śledczej.

Otwarcia kursów dokonał p. inspektor Widzimirski podkreślając w swojem przemówieniu obowiązki, jakie na służbę śledczą spadają, nawołując równocześnie do pilnej i wytężonej pracy dla dobra ojczyzny i społeczeństwa.
W imieniu województwa przemawiał p. radca Kwiatkowski.
Według dotychczasowych projektów, kursy mają potrwać około 7 miesięcy. Wykłady obejmują 19 przedmiotów fachowych i ogólnych. Grono wykładających składa się z prawników, wojskowych i fachowców policyjnych.

Szkoła powstała dzięki staraniom i pracy p. inspektora Widzimirskiego. Że stanęła ona od razu na wysokości swego zadania wskazuje choćby to, że sąsiednie okręgi okazały wielkie zainteresowanie a okręg poznański wysłał już obecnie 10 funkcjonariuszy do tut. szkoły. Rokuje to jej dobrą przyszłość.

Słowo Pomorskie

001_szpialna.jpg

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *