Dawna bocznica

Jeszcze w latach 70-tych XX wieku była tu bocznica kolejowa. Dokąd prowadziła?

Sprzedaż gazowni i wodociągów na Mokrem

Magistrat m. Torunia ogłosił konkurs na sprzedaż dawnej gazowni i zakładu wodociągów na Mokrem. Jak wiadomo, zakładów tych nie używano od czasu włączenia gminy Mokrego w obręb naszego miasta, ponieważ zakłady mokrzańskie nie rentowałyby się przy równoczesnem używaniu… [więcej »]

Ulica dla tramwajów

Jak nazywa się teraz, a jak nazywała się jeszcze nie tak dawno?

Bardzo krótka ulica

Jak nazywa się ta maleńka ulica?

Skrzyżowanie ulic na Mokrem

Jakich? Podpowiedź już w tytule

Gazownia i zakład wodociągów na Mokrem

Magistrat m. Torunia ogłosił konkurs na sprzedaż dawnej gazowni i zakładu wodociągów na Mokrem. Jak wiadomo, zakładów tych nie używano od czasu włączenia gminy Mokrego w obręb naszego miasta, ponieważ zakłady mokrzańskie nie rentowałyby się przy równoczesnem używaniu… [więcej »]

Zmiany w ruchu tramwajów

Od niedzieli 1 bm. tramwaje kursują już podług nowo ustalonego porządku. Na Bydgoskiem przedmieściu kursują obecnie trzy linje tramwajowe nr 1, 2 i 3. Obecnie więc pragnący dostać się z Bydgoskiego na Mokre lub Chełmińskie nie potrzebuje przesiadać… [więcej »]

Tramwaje przed teatrem

Dyrekcja Teatru Pomorskiego podaje do wiadomości, że dzięki uprzejmości dyrekcji tramwajów miejskich, począwszy od dnia dzisiejszego oczekiwać będą po każdej premjerze i drugiem przedstawieniu danej sztuki tudzież w soboty i dni świąteczne dwa tramwaje na Bydgoskie przedmieście i… [więcej »]

Zniesienia cmentarza na Mokrem

Ostatnio Magistrat tutejszy ogłosił obwieszczenie, w którem wzywa wszystkich interesowanych do przedłożenia życzeń i wniosków w okresie 3 tygodni w sprawie zużycia pozostałych pomników, nagrobków itp. na starym cmentarzu, który w myśl uchwały Rady miejskiej i zezwolenia województwa,… [więcej »]

Omal nie nieszczęście

W ub środę na ulicy Kościuszki tramwaj zderzył się z furmanką, pewnego gospodarza z Rubinkowa Na szczęście obeszło się bez znaczniejszych następstw, jak tramwaj, tak i furmanka wyszły ze zderzenia bez szwanku. Powożącym pojazdami konnemi zaleca się więcej… [więcej »]