Wieża wodna w Miasteczku Garnizonowym

Wraz z rozbudowÄ… zespoÅ‚u koszarowego zwanego Barackenlager, otaczajÄ…cego toruÅ„ski poligon, postanowiono zadbać o to, by stacjonujÄ…cy tam żoÅ‚nierze mieli Å‚atwy dostÄ™p do bieżącej wody. Aby sprostać temu zadaniu, na usypanym pagórku zbudowano wieżę wodnÄ…, zapewniajÄ…cÄ… odpowiednie ciÅ›nienie w… [więcej »]

Rozszerzenie wodociągów toruńskich

Próbne pompowanie wody. ToruÅ„. 16. 09. DoÅ›wiadczenie ostatnich kilku lat wykazaÅ‚o, że dotychczasowe źródÅ‚a wody, z których czerpiÄ… wodÄ™ wodociÄ…gi miejskie, sÄ… niewystarczajÄ…ce, zwÅ‚aszcza wobec stale postÄ™pujÄ…cego rozrostu miasta. Smutnego doÅ›wiadczenia pod tym wzglÄ™dem dostarczyÅ‚o choćby suche i… [więcej »]

Ceglany budynek

Gdzie znajduje siÄ™ ten budynek?

Wieża z zegarami

Gdzie można obejrzeć tę wieżę ?

Sprzedaż gazowni i wodociągów na Mokrem

Magistrat m. Torunia ogÅ‚osiÅ‚ konkurs na sprzedaż dawnej gazowni i zakÅ‚adu wodociÄ…gów na Mokrem. Jak wiadomo, zakÅ‚adów tych nie używano od czasu wÅ‚Ä…czenia gminy Mokrego w obrÄ™b naszego miasta, ponieważ zakÅ‚ady mokrzaÅ„skie nie rentowaÅ‚yby siÄ™ przy równoczesnem używaniu… [więcej »]

Gazownia i zakład wodociągów na Mokrem

Magistrat m. Torunia ogÅ‚osiÅ‚ konkurs na sprzedaż dawnej gazowni i zakÅ‚adu wodociÄ…gów na Mokrem. Jak wiadomo, zakÅ‚adów tych nie używano od czasu wÅ‚Ä…czenia gminy Mokrego w obrÄ™b naszego miasta, ponieważ zakÅ‚ady mokrzaÅ„skie nie rentowaÅ‚yby siÄ™ przy równoczesnem używaniu… [więcej »]