Gigantyczny plan „czterolatki” toruńskiej

Urządzenie portu wiślanego i basenu pływackiego — Nowa gazownia i szpital centralny

Podczas ostatniego posiedzenia rady miejskiej p. prezydent Raszeja podał zarys gigantycznego planu „czterolatki” toruńskiej. Wobec wielkiego zainteresowania, jakie sprawa ta wzbudziła w całym społeczeństwie, podajemy szczegółowy plan robót publicznych na najbliższe cztery lata.
Prace podzielono na rentowne i nierentowne.

ROBOTY RENTOWNE
Jednym z najważniejszych postulatów dla władz miejskich jest przywrócenie Toruniowi jego dawnego znaczenia jako miasta handlowego i portu żeglugi śródlądowej. Niestety brak mechanicznych urządzeń przeładunkowych i zbyt mała długość umocnionego wybrzeża są dużą przeszkodą w rozwoju w tym kierunku. Jeśli się zważy, że ładowanie berlinki trwa ok. 2 dni, to otrzymamy przy obecnych 800 m bież. na ok. 240 dni. możliwych dla celów żeglugi na Wiśle, jedynie przeładunek 1560 berlinek Plan „czterolatki” przewiduje przedłużenie Nadbrzeża o dalsze 700 metrów bieżących, wybudowanie magazynów i urządzeń mechanicznych. Bulwar zostałby wybudowany w kierunku mostu kolejowego, a całe Nadbrzeże zelektryfikowane.
Ważną inwestycją będzie rozbudowa linii tramwajowych. Nowe linie zostaną założone do osiedli robotniczych na Kozackich Górach — przedłużenie linii nr 3 — oraz do projektowanego cmentarza centralnego na peryferiach miasta przy końcu ul. Grudziądzkiej.
Wśród robót rentownych figuruje budowa nowej gazowni. Stanie ona na Jakóbskim przedmieściu na terenach zakupionych już przez zarząd miejski.
Poza rozbudową klinkierni i rozszerzeniem targowiska zwierzęcego przy rzeźni miejskiej, całe społeczeństwo powita z radością wzniesienie hali targowej dla śródmieścia z ok. 120 stoiskami

PRACE NIERENTOWNE
Dział ten obejmuje o wiele więcej inwestycyj. Na pierwszy plan wysunięto rozbudowę ulic w śródmieściu, a przede wszystkiem na przedmieściach. W tej chwili bowiem na 120.000 metrów bieżących Toruń posiada 74.000 metrów tj. 61 proc. ulic nienależycie wykończonych i niedostatecznie umocnionych.
Plan „czterolatki” obejmuje dalej urządzenie basenu pływackiego w Kaszowniku. Zostanie tam wybudowana pływalnia kryta, której ogólna kubatura będzie wynosiła ok. 10.500 m sześć.
Przy ul. Grunwaldzkiej zostanie urządzony nowy stadion wraz z trybunami, a przy ul. Batorego w pobliżu dzisiejszego szpitala diakonisek nowy ośrodek zdrowia. Będą tam przychodnie stacja opieki nad matką, poradnie itd.
Po wybudowaniu dwóch szkół siedmioklasowych przy ul. Legionów kosztem 1 i pół miliona złotych ostatnią robotą będzie wzniesienie wielkiego szpitala przy przedłużeniu ul. Reja.
Oczywiście że wykonanie gigantycznego tego planu uzależnione jest od uzyskania odpowiednich funduszów. W tej chwili toczą się pomiędzy zarządem miasta a Funduszem Pracy pertraktacje celem uzyskania odpowiednich kredytów.
Słowo Pomorskie, wrzesień 1936 r.

Komentarze do “Gigantyczny plan „czterolatki” toruńskiej

  1. Taki basen na Kaszowniku to byłby strzał w 10. Kaszownik trzeba ratować zamulony jak sojusz w Radzie Torunia.

  2. Jaka szkoda,że zabrakło czasu na realizację tych planów. Może warto dzisiaj przeanalizować te plany, również te mostowe i je zrealizować.

  3. Fajne plany 🙂 Teraz tramwaj na Koniuchy byłby jak znalazł.
    Ciekawe jak dziś wyglądałby Toruń, gdyby nie II wojna i przeniesienie stolicy województwa do Bydgoszczy?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *