Zatargi flisów z kupcami

Zatargi flisów z kupcami drzewa należą tu w Toruniu do powszednich rzeczy. WÅ‚aÅ›ciciel transportu, albo też jego zastÄ™pca, kasyer lub przedsiÄ™biorca spÅ‚awu, dopuszczajÄ… siÄ™ bardzo czÄ™sto oszustw wzglÄ™dem biednych flisów, wytrÄ…cajÄ… im, nie dotrzymujÄ… umowy, a czÄ™sto nawet… [więcej »]

Suszenie bielizny

ObowiÄ…zujÄ…ce w naszej dzielnicy przepisy policyjne zabraniajÄ… bielizny do suszenia na ulicach i placach publicznych, tudzież na balkonach, wychodzÄ…cych na ulice i place lub widocznych z ulicy. Nie wolno również rozwieszać bielizny na dachach. Tymczasem z nastaniem dni… [więcej »]

KarnawaÅ‚ za pasem…

Na poczÄ…tek trochÄ™ staroci dla… wytrwaÅ‚ych. Fryderyk hr. Skarbek – „PamiÄ™tniki Seglasa” fragment wspomnieÅ„ z czasów KsiÄ™stwa Warszawskiego (…) Podczas karnawaÅ‚u przybieraÅ‚ ToruÅ„ nadzwyczajnÄ… Å›wietność. Towarzystwo pruskie, głównie z oficerów garnizonu i urzÄ™dników zÅ‚ożone, które przez rok caÅ‚y… [więcej »]

Obchód wianków

Tegoroczny obchód wianków wbrew obawom odbyÅ‚ siÄ™ przy doskonalej pogodzie. Już od godz. 7:30 tÅ‚umy ludnoÅ›ci rozpoczęły zapeÅ‚niać nadbrzeża, a zaproszeni goÅ›cie z wojewodÄ…, starostÄ… krajowym, wicewojewodÄ…, komendantami policji oraz generalicjÄ… na czele odbyli na pokÅ‚adzie statku „AdmiraÅ‚… [więcej »]