Wystawa dzieł malarzy polskich

Otwarcie wystawy dzieł malarzy polskich w Dworze Artusa odbyło się w niedzielę 13 bm. Na wstępie zabrał głos dyr. Fałat i w krótkich, a pięknych słowach wskazał na nierównoczesność rozwoju malarstwa polskiego w stosunku do poezji np.; podniósł ogromne zasługi genialnego Matejki; określił, czem jest sztuka dla narodu a w szczególności jak wielkie znaczenie mają, takie wystawy.
Następnie podał kilka szczegółów co do samej wystawy. Wystawa ta, to niemal w całości dzieło Fryderyka Pautscha, byłego ucznia Akademji Krakowskiej, a w szczególności prof. Wyczółkowskiego i dyr. Fałata. Pautsch pochodzi z rodziny niemieckiej. Ojciec jego leśnik zamieszkał na Polesiu, ożenił się z Polką, po której malarz odziedziczył słowiańską duszę. Niemcy go powołali na prof. Akademji w Wrocławiu, lecz ich „lieber Pautschchen” zawsze tęsknił do Polski i Pokucia. W czasie wojny dużo wędrował, wynik — obecna wystawa. Dla towarzystwa umieścili swe obrazy też inni malarze, lecz tylko sporadycznie. Kończąc, zwrócił się dyr. Fałat do p. Wojewody z prośbą o otwarcie wystawy. W zastępstwie nieobecnego Wojewody przemawiał wicewojewoda dr. Wojda, podniósł zasługi konfraternii artystycznej w Toruniu z dyr. Fałatem jako prezesem na czele i zwrócił się z prośbę do p. dr. Steinbornowej o przecięcie wstęgi, zamykającej wejście na wystawę.
SÅ‚owo Pomorskie luty 1921

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *