Drzymała w Toruniu

W poniedziałek 28 bm. pociągiem poznańskim o godz. 19:20 przyjechał do Torunia zaproszony przez Zw. Towarzystw p. Michał Drzymała, sławny nietylko w Polsce ale i całym świecie „buntownik” przeciw przemocy pruskiej. On to, mały człowieczek, szary kmiotek, lecz wielki ożywiającym go duchem polskości — zadrwił sobie z potęgi państwa „bojaźni Bożej” i gdy mu nie pozwolono pobudować domu — zamieszkał na swej ziemi w wozie, na wzór wozów cygańskich. Wóz ten wraz z imieniem Drzymały przeszedł na wieki do dziejów porozbiorowej martyrologji Polaków.

P. Drzymałę na dworcu w Toruniu powitali z ramienia Zw. Towarzystw pp.: prezes T. Janowski oraz B. Majchrowicz i L. Makowski, którzy odwieźli gościa do hotelu „Polonia”, gdzie zamieszkał w bezinteresownie zaofiarowanym mu przez właściciela pokoju. Dziś we wtorek 29 b. m. p. Drzymała weźmie udział w obchodzie ku uczczenia rocznicy powstania listopadowego w teatrze.

Słowo Pomorskie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *