Na Staromiejskim Rynku…

Konieczność poprawy. Skutkiem zbyt gęstego i niestosownego ustawienia straganów oraz sprzedających podczas targów na Rynku Staromiejskim panuje tam wielki nieporządek. Publiczność kupująca zmuszona prześlizgiwać się między wozami i stoiskami naraża się na niebezpieczeństwo rozdarcia i pobrudzenia ubrania, plac… [więcej »]

Co Toruń zjadł w marcu?

W marcu rb. w rzeźni miejskiej ubito 717 sztuk bydła rogatego. 2576 sztuk trzody drobnej i 2067 sztuk trzody chlewnej. Prócz tego ubiło 2 konie. Czy smakowało?

Zniesienia cmentarza na Mokrem

Ostatnio Magistrat tutejszy ogłosił obwieszczenie, w którem wzywa wszystkich interesowanych do przedłożenia życzeń i wniosków w okresie 3 tygodni w sprawie zużycia pozostałych pomników, nagrobków itp. na starym cmentarzu, który w myśl uchwały Rady miejskiej i zezwolenia województwa,… [więcej »]

Magia ulic toruńskich – inaczej

Pewna dyskusja na temat pokrętnej numeracji kamienic na Starówce zdopingowała mnie do pokazania „ciekawostek ulicznych”. Są w Toruniu baaardzo dziwne ulice. Kończy się całkiem prawidłowo, a po kilkuset metrach wyskakuje jak diabeł z pudełka i kontynuuje się najspokojniej… [więcej »]

Dworzec autobusowy

(…) Toruński dworzec autobusowy, to stacja benzynowa i tablica z rozkładem jazdy. Nie jest to właściwie dworzec, lecz miejsce postoju. W Toruniu wybudowanie dworca autobusowego jest niezmiernie palącą kwestją. Przemawia, za tem cały szereg względów, jak wygoda pasażerów,… [więcej »]

Niezwykłe widowisko

Wczorajszej niedzieli przechadzający się na ulicy Chełmińskiej spacerowicze byli świadkami niezwykłego w mieście naszem widowiska. Mianowicie w witrynie sklepowej pod nr. 18 przechadzała się mysz w towarzystwie olbrzymiego szczura, kosztując z wystawionych tam artykułów spożywczych przeważnie delikatesów. Oczywiście… [więcej »]

Przykre sąsiedztwo lotniska

Do Szanownej Redakcji Słowa Pomorskiego Większe grono obywateli z przedmieścia Bydgoskiego uprasza Szanowną Redakcję o łaskawe zwrócenie w swem cennem piśmie uwagi na to, że samoloty 4 pułku lotniczego już od godz. 3-ej z rana bez przerwy uprawiają… [więcej »]

Chodnik na ul Mickiewicza

Apel magistratu naszego do właścicieli nieruchomości przy ul. Mickiewicza a zwłaszcza przy odcinku pomiędzy ulicami Sienkiewicza i kinem Palace położonych, odniósł częściowo tylko pożądany skutek. Konieczność rozszerzenia chodnika po prawej stronie ulicy tej zrozumiało szereg właścicieli z wyjątkiem… [więcej »]

Uzdrowisko Czerniewice

Otwarcie solanek w Czerniewicach, Znany toruńczykom zakład kuracyjny w pobliskich Czerniewicach otworzył z dniem 15-go bm. swe podwoje i przyjmuje kuracjuszów oraz wycieczkowców. Komunikacja bardzo dogodna uskuteczniona automobilami Słowo Pomorskie Tak to wyglądało w początkach XX wieku

Dorożki samochodowe

W sprawia ulepszania komunikacji pomiędzy miastem a dworcem głównym. Miasto nasze czyni wszystko co może by ułatwić przyjezdnym przyjazd i odjazd. Na pierwszy plan wysunęły się dorożki automobilowe, które, mogąc jechać przez most w szybkiem tempie ułatwiły komunikację… [więcej »]