Karl August Boethke

i jego toruÅ„ski pomnik . UrodziÅ‚ siÄ™ 2 lutego 1830 r. w Bydgoszczy jako syn Carla Augusta Boethke, burmistrza tego miasta, oraz Henrietty z domu Piwa. Pierwsze nauki pobieraÅ‚ w swoim rodzinnym mieÅ›cie a potem uczÄ™szczaÅ‚ do szkoÅ‚y… [więcej »]

Pierwszy pomnik Focha w Polsce

OdsÅ‚oniÄ™cie tablicy pamiÄ…tkowej ku czci marsz. Focha w dziedziÅ„cu ratusza toruÅ„skiego. ToruÅ„ przeżyÅ‚ we wtorek 3-go bm. dzieÅ„, który zapisze siÄ™ trwale w dziejach miasta. Dnia tego odsÅ‚oniÄ™to w piÄ™knym dziedziÅ„cu odwiecznego ratusza toruÅ„skiego wmurowane w zachodniÄ… Å›cianÄ™… [więcej »]

Odsłonięcie pomnika lotników

W niedzielÄ™ 5 bm. na terenie lotniska 4 p. lotniczego odbyÅ‚o siÄ™ uroczyste odsÅ‚oniÄ™cie pomnika tragicznie polegÅ‚ych lotników 4 p. lotn. MszÄ™ polowÄ… przed pomnikiem odprawiÅ‚ ks. dziekan Sienkiewicz, który też wygÅ‚osiÅ‚ podniosÅ‚e przemówienie, poczem dokonaÅ‚ poÅ›wiÄ™cenia pomnika…. [więcej »]

Tajemniczy pomnik w parku na Bydgoskim Przedmieściu

ZwykÅ‚a, popularna kartka pocztowa, wydana przed 1900 rokiem na pierwszy rzut oka niczym szczególnym nie wyróżnia siÄ™. Po prostu pozdrowienia z toruÅ„skiego parku „Cegielnia” („Gruss aus dem Ziegeleipark” Thorn). Jednak po dokÅ‚adnym przyjrzeniu siÄ™ dostrzeżemy pewien szczegół, który… [więcej »]

Odsłonięcie pomnika bohaterów 63 pp

Uroczysty obchód w zwiÄ…zku z rocznicÄ… odzyskania niepodlegÅ‚oÅ›ci rozpoczÄ…Å‚ siÄ™ w Toruniu wtorek wieczorem pochodem capstrzyków przez miasto oraz iluminowaniem gmachów paÅ„stwowych i dekorowaniem domów chorÄ…gwiami o barwach narodowych. Capstrzyk zatrzymaÅ‚ siÄ™ na Rynku Staromiejskim, gdzie z balkonu… [więcej »]

Ozdoba czy nie ozdoba?

Gdzie to jest?

Pomnik

Gdzie stał ten pomnik? A może ktoś wie czyj to był pomnik?

Pomnik Chopina – pomysÅ‚ nie najnowszy

W Toruniu stanie pomnik Chopina Z inicjatywy zarzÄ…du okrÄ™gu pomorskiego kół Å›piewackich powstaÅ‚ pod protektoratem wojew. pomorskiego p. MÅ‚odzianowskiego i pod przewodnictwem honorowym prezydenta miasta p. Bolta komitet w celu wzniesienia pomnika Chopina w Toruniu. Pomnik ten stanąć… [więcej »]

PosÄ…g

Czyj to posÄ…g i gdzie siÄ™ znajduje ?

Tablicza ku czci Samuela T. Soemmeringa

Tych dni w Å›cianÄ™ frontowÄ… kamienicy pp. Dammana i Kordesa w rynku, wmurowano marmurowÄ… tablicÄ™ z napisem: Samuel Thomas von Soemering wurde hier am 30  Januar 1755  geboren. Uczony ten anatom i fizyolog urodzony w Toruniu i w… [więcej »]