Kłopoty z mostem

Dyskusje i spory o lokalizację mostu przez Wisłę w Toruniu, to nic nowego…
Dla mostu przez Wisłę pod kolej żelazną wytknięto pod miastem naszym dwie linie: jedna poniżej, drugą, powyżej mostu drewnianego. Sekcya budownicza proteguje drugą, władze fortyfikacyjne pierwszą linią ze względów strategicznych.
Z wiarygodnego źródła dowiadujemy się, że w warunkach budowli na obydwóch liniach zachodzą bardzo znaczne różnice. I tak most powyżej położony kosztowałby półtora miliona talarów więcej jak poniższy.
Długość jego przeniosłaby czczewski i malborski razem wzięte. Potrzeba dla niego wystawić 25 filarów tak wysokich że szkuty z niezbyt wysokiemi masztami swobodnie pod nim mogłyby przechodzić. Przy tym kolej do mostu tego robić musiałaby bardzo ściśnioną krzywiznę i podjeżdżać po pochyłości której stok obmierzono na 1:80, tak że ciężkie pociągi towarowe nie inaczej, by przeprawiano, jeno po dwie lokomotywy zaprzęgając raz po raz do kilku wagonów. W całym państwie pruskim kolej żelazna nie zaznała dotąd tak stromej pochyłości. Podjazd pod górę i wysokość mostu spowodowano są wysokością prawego brzegu Wisły między miastem a twierdzą św. Jakuba; długość zaś tym, że most przechodzić tu musiałby przez dwa ramiona Wisły i kępę tn. bazarową.
Most poniższy wymaga tylko postawienia 9 filarów w daleko łagodniejszych warunkach. Mniejszość kosztów i roboty przemawia oczywiście za drugim projektem, nie wiadomo, na którą, stronę ministerstwo wojny szalę przechyli.
Już to na okazałości zzyskał by Toruń, gdyby wystawiono ów 25 filarowy most od Rudaka ku twierdzy świętego Jakuba.

Gazeta Toruńska, sierpień 1868

Komentarze do “Kłopoty z mostem

  1. Mało kto wie, że istniał też trzeci projekt lokalizacji przeprawy przez Wisłę. Przewidywał on budowę mostu na linii Brama Mostowa – Dworzec Główny. Pociągi z mostu wjeżdżałyby na teren międzymurza rozdzielając linią kolejową obie części miasta.

    Źródło: J. Kucharzewska, „Architektura i urbanistyka Torunia w latach 1871-1920”, Warszawa 2004, s.44

  2. Jeśli będzie miał tak piękną panoramę, jak obecny kolejowy, to moze być nawet w poprzek Wisły.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *