Troski i radości rzemiosła toruńskiego w dawnych wiekach

„Nie na handlu, ale na rzemiosÅ‚ach i sztukach opiera siÄ™ dobrobyt miast” – tak dumnie podkreÅ›lali swÄ… wyższość rzemieÅ›lnicy w dawnych wiekach w stosunku do ludnoÅ›ci wiejskiej. Mogli to szczególnie mówić o sobie rzemieÅ›lnicy toruÅ„scy, których wytwory do… [więcej »]

W pracowni toruńskiego lutnika

O lutnictwie polskim to i owo — Jak powstajÄ™ instrumenty muzyczne Lutnictwo jest dzisiaj w PolecÄ™ zajÄ™ciem maÅ‚o popularnym. Wynika to z jednej strony z niewielkiego popytu produktów lutniczych na skutek sÅ‚abo rozwiniÄ™tego u nas uprawiania gry skrzypcowej… [więcej »]

Produkcja papieru w dawnym Toruniu

Pergamin, poprzednik papieru. — ZasÅ‚ugi burmistrza Strobanda. — Papiernia i Lubicz Nie tylko wÅ›ród miast Prus Królewskich, lecz również dawnej Rzeczypospolitej ToruÅ„ zajmowaÅ‚ wybitne stanowisko w dziedzinie handlu, rzemiosÅ‚a i przemysÅ‚u. ToruÅ„skie wyroby cechowe sÅ‚ynęły w caÅ‚ej Polsce,… [więcej »]

Toruńskie rzemiosło artystyczne

ZÅ‚otnictwo – stolarstwo – piernikarstwo. Dawna Å›wietność Torunia miaÅ‚a solidne podstawy w bogato rozwiniÄ™tym rzemioÅ›le. A że niegdyÅ› każdy wyrób rzemieÅ›lniczy miaÅ‚ cechy artystyczne, historia rzemiosÅ‚a toruÅ„skiego jest zarazem historiÄ… rzemiosÅ‚a artystycznego w Toruniu. Znaczeniem i szerokÄ… sÅ‚awÄ…… [więcej »]

Jak kowal walczył o polskość Torunia

Ciekawy dom przy Rynku Nowomiejskim – Uparty kowal ToruÅ„ sÅ‚ynie, jako miasto pamiÄ…tek wieków zamierzchÅ‚ych. Przecudne „kamienne poematy” naszych Å›wiÄ…tyÅ„ gotyckich, przeszacowny staruszek ratusz, Krzywa wieża, Gdanisko itd, itd. — sÄ… to wszystko zabytki, o których siÄ™ mówi… [więcej »]

Henryk Tilk, zapoznany toruński wynalazca i fabrykant sikawek pożarnych

Na podstawie rÄ™kopisu Eryka Wallera: „Aus meinem Ahnenbuch” i rÄ™kopisu II, XVIII. 104 z Archiwum miejskiego w Toruniu. Straż pożarna w wielkich miastach Prus Królewskich Toruniu, ElblÄ…gu i GdaÅ„sku byÅ‚a już w wiekach Å›rednich Å›wietnie zorganizowana. W czasach… [więcej »]

Nowe organy w kościele św. Jana w Toruniu

Orgarmistrz pan Terlecki z Królewca,  rodak z Warmii, skoÅ„czyÅ‚ co tylko nowe organy w najwiÄ™kszym z naszych koÅ›ciołów katolickich w Toruniu. W przyszÅ‚y wtorek, gdy zebrane tu bÄ™dÄ… Towarzystwa Å›w. Cecylii z dyecezyi cheÅ‚miÅ„skiej i liczni inni przyjaciele… [więcej »]

Wystawa cechu murarzy w Toruniu

Przy Nowomiejskim Rynku, który posiada tak cenne zabytki przeszÅ‚oÅ›ci jak gospoda „Pod modrym fartuszkiem”, pamiÄ…tkowe kamienice itp., znajduje siÄ™ także, dziÅ› wciÅ›niÄ™ta miÄ™dzy nieproporcjonalnie wysokie nowe domy, gospoda cechu murarzy. Stara, skromna kamieniczka szczytowa podpada jedynie niezwykle bogatem,… [więcej »]