Troski i radości rzemiosła toruńskiego w dawnych wiekach

„Nie na handlu, ale na rzemiosłach i sztukach opiera się dobrobyt miast” – tak dumnie podkreślali swą wyższość rzemieślnicy w dawnych wiekach w stosunku do ludności wiejskiej. Mogli to szczególnie mówić o sobie rzemieślnicy toruńscy, których wytwory do… [więcej »]

W pracowni toruńskiego lutnika

O lutnictwie polskim to i owo — Jak powstaję instrumenty muzyczne Lutnictwo jest dzisiaj w Polecę zajęciem mało popularnym. Wynika to z jednej strony z niewielkiego popytu produktów lutniczych na skutek słabo rozwiniętego u nas uprawiania gry skrzypcowej… [więcej »]

Produkcja papieru w dawnym Toruniu

Pergamin, poprzednik papieru. — Zasługi burmistrza Strobanda. — Papiernia i Lubicz Nie tylko wśród miast Prus Królewskich, lecz również dawnej Rzeczypospolitej Toruń zajmował wybitne stanowisko w dziedzinie handlu, rzemiosła i przemysłu. Toruńskie wyroby cechowe słynęły w całej Polsce,… [więcej »]

Toruńskie rzemiosło artystyczne

Złotnictwo – stolarstwo – piernikarstwo. Dawna świetność Torunia miała solidne podstawy w bogato rozwiniętym rzemiośle. A że niegdyś każdy wyrób rzemieślniczy miał cechy artystyczne, historia rzemiosła toruńskiego jest zarazem historią rzemiosła artystycznego w Toruniu. Znaczeniem i szeroką sławą… [więcej »]

Jak kowal walczył o polskość Torunia

Ciekawy dom przy Rynku Nowomiejskim – Uparty kowal Toruń słynie, jako miasto pamiątek wieków zamierzchłych. Przecudne „kamienne poematy” naszych świątyń gotyckich, przeszacowny staruszek ratusz, Krzywa wieża, Gdanisko itd, itd. — są to wszystko zabytki, o których się mówi… [więcej »]

Henryk Tilk, zapoznany toruński wynalazca i fabrykant sikawek pożarnych

Na podstawie rękopisu Eryka Wallera: „Aus meinem Ahnenbuch” i rękopisu II, XVIII. 104 z Archiwum miejskiego w Toruniu. Straż pożarna w wielkich miastach Prus Królewskich Toruniu, Elblągu i Gdańsku była już w wiekach średnich świetnie zorganizowana. W czasach… [więcej »]

Nowe organy w kościele św. Jana w Toruniu

Orgarmistrz pan Terlecki z Królewca,  rodak z Warmii, skończył co tylko nowe organy w największym z naszych kościołów katolickich w Toruniu. W przyszły wtorek, gdy zebrane tu będą Towarzystwa św. Cecylii z dyecezyi chełmińskiej i liczni inni przyjaciele… [więcej »]

Wystawa cechu murarzy w Toruniu

Przy Nowomiejskim Rynku, który posiada tak cenne zabytki przeszłości jak gospoda „Pod modrym fartuszkiem”, pamiątkowe kamienice itp., znajduje się także, dziś wciśnięta między nieproporcjonalnie wysokie nowe domy, gospoda cechu murarzy. Stara, skromna kamieniczka szczytowa podpada jedynie niezwykle bogatem,… [więcej »]